Tuore raportti: Nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä

 
Yli 1 500 lasta ja nuorta osallistui STM:n järjestämään kuulemiseen, jossa selvitettiin lasten ja nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä.

Nuorilla on monenlaisia kokemuksia erilaisten sosiaaliturvaetuuksien ja taloudellisten tukien saamisesta. Kokemukset ovat joko omakohtaisia tai liittyvät perheen tai muun lähipiirin kokemuksiin. Nuorille tutuimpia etuuksia ovat lapsilisä, opintotuki ja asumistuki.

Noin puolet kuulemiseen osallistuneista nuorista on ollut huolissaan omasta, perheensä tai vanhempiensa taloudellisesta tilanteesta tai toimeentulosta. Nuorilla on myös kokemuksia siitä, että tukea ei ole saanut, vaikka sitä olisi tarvinnut. Kuulemisen tulosten perusteella valtaosa nuorista suhtautuu kuitenkin tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiinsa valoisasti.

Lue lisää raportista ja tutustu myös kampanjasivuun, josta löytyy lapsille ja nuorille suunnattu tietomateriaali sosiaaliturvasta sekä yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu oppimateriaali.

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, sosiaaliturva,