Maksuton verkkokoulutus tarjoaa ammattilaisille kattavan tietopaketin antirasismista

Verkkokoulutuksessa rasismia, antirasismia ja syrjintää käsitellään kattavasti 16 videoluennon ja yhden lyhytdokumentin kautta.

Videoluentojen yhteydessä on reflektoivia kysymyksiä sekä linkkejä keskeisiin käsitteisiin. Koulutuksen materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Verkkokoulutus antaa perustietoa rasismista sekä työkaluja, joiden avulla ammattilainen voi tunnistaa rasistisia rakenteita omassa työssään ja kehittää toimintatapoja antirasistisiksi. Tuoreena näkökulmana on myös rasismiin ja antirasismiin liittyvien tunteiden käsittely.

Koulutus on suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja opetusalan, sekä turvallisuusalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Koulutusta voi kuitenkin hyödyntää jokainen, joka pyrkii vahvistamaan yhdenvertaisempaa ja syrjimätöntä työotetta.

Verkkokoulutus THL:n verkkosivuilla.

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, monikulttuurisuus, antirasismi,