Olvi-säätiön apurahahaku 1.1. – 31.3.2023


OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin:

  • lasten hyväksi tapahtuva toiminta
  • vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
  • lahjakkaiden nuorten opinnot (pääasiassa väitöskirjatyöt ja stipendit oppilaitosten kautta)
  • nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
  • kotiseututyö
  • luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen

Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten apurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti*. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden, kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta.

Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

OLVI-säätiöllä on vuosittain kaksi apurahan hakuaikaa:

  • keväthaku 1.1. – 31.3.
  • syyshaku 1.7. – 30.9.

Lisätietoa apurahojen hakemisesta Olvi-säätiön verkkosivuilla.

 

 

Asiasanat

apurahat, säätiöt,