Nuorisoalan ammattilaisten mukaan nuoret saavat apua mielenterveysongelmiin heikosti

 
Allianssin nuorisoalan ammattilaisille ja vapaaehtoisille teetetyn kyselyn tuloksista selviää, että lähes 80 % nuorisoalan toimijoista kertoo kohtaavansa nuorten mielenterveyden oireilua vähintään viikoittain, jopa päivittäin.

Nuoret kärsivät eniten ahdistuneisuudesta, uupumiseen ja jaksamiseen liittyvistä ongelmista, sosiaalisten tilanteiden pelosta ja eristäytymisestä sekä masentuneisuudesta. Vastaajat kertoivat myös itsetuhoisuuden, päihdekokeilujen ja erilaisten arjen hallinnan ongelmien lisääntyneen nuorten parissa.

Syiksi nuorten mielenterveyden oireiluun vastaajat kertoivat mm. yhteiskunnan luomat paineet, epävarmat ja synkät tulevaisuudennäkymät sekä koronapandemian. Lisäksi vastaajat nostivat esille muun muassa koulutukseen liittyvät paineet, ylisukupolvisen huono-osaisuuden perheissä sekä sosiaalisen median luomat ulkonäköpaineet ja kiusaamisen. Moni vastaaja toi lisäksi esille tämänhetkiset maailman epävarmuudet, kuten eko- ja ilmastokriisin sekä Ukrainan sodan.

Joulu-tammikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi yhteensä 200 nuorisoalan ammattilaista ja vapaaehtoista.

Lue kyselyn tuloksista Allianssin verkkosivuilta.

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, nuoruus,