Maahanmuuttajanuoret vapaaehtoistyössä – materiaaleja järjestöille ja opiskelijoille

Humakin OppiJana-hankkeessa vahvistettiin aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskuntaan integroitumista vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta.

Hankkeen aikana tuettiin järjestöjen kykyä vastaanottaa maahanmuuttajanuoria mukaan aktiivisina toimijoina ja kehittyä kahdensuuntaisen kotoutumisen edistäjinä. Hankkeen kautta rakennettiin malleja myös monitoimijaiseen yhteistyöhön oppilaitoksen ja järjestöjen välillä.

OppiJana-hankkeessa kehitetyt oppaat ja materiaalit:

Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä – Kehity moninaisuuden kohtaajana!
verkkokurssilla saat näkökulmia ja työkaluja ohjaamiseen ja toiminnan saavutettavuuden edistämiseen erityisesti monikulttuurisissa ympäristöissä. Materiaali on suunnattu erityisesti järjestöissä työskenteleville, mutta sopii kaikille ohjaamisesta ja saavutettavuuden edistämisestä kiinnostuneille.

Mee ja tee hyvää! – selkokielinen opas vapaaehtoistyöstä
Erityisesti nuorille ja maahanmuuttajille suunnattu selkokielinen opas vapaaehtoistyöstä ja sen yhdistämisestä osaksi opintoja. Tätä materiaalia voi käyttää joko itsenäisesti tai esimerkiksi kouluissa oppituntien tukena. Opas sisältää tehtäviä joko voi tehdä joko itse tai yhdessä muiden kanssa.

OppiJana vapaaehtoistoiminnassa – opas oppilaitoksille
Käytännönläheinen opas on suunnattu erityisesti oppilaitoksissa työskenteleville. Oppaasta löytyy vinkkejä siihen, miten eri tavoin vapaaehtoistoimintaa voi sisällyttää ja hyväksilukea osaksi opintoja.

Nuorille suunnattu video vapaaehtoistyöstä ja sen opinnollistamisesta

Oppaat ja materiaalit tutustuttavissa Humakin verkkosivuilla.

Asiasanat

maahanmuuttajat, vapaaehtoistoiminta, monikulttuurisuus,