Taike: Erityisavustukset harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan haettavana 15.2.–15.3.2023

 
Avustukset on tarkoitettu vuonna 2023–2024 toteutettaviin 

 • taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutulla maaseudulla
 • taide- ja kulttuurihankkeisiin, joissa toteutuu harvaan asutun maaseudun asukkaiden osallisuus ja osallistuminen sekä paikallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen.

Hankkeen tulee kohdistua pääasiassa harvaan asutulle maaseudulle, ja sen hyödynsaajat ovat harvaan asutulla maaseudulla.

Avustuksen voi saada muun muassa

 • taiteilijoiden työllistämiseen
 • ympäristö- ja julkisiin taideteoksiin
 • yhteisötaideprojekteihin
 • taiteilijaresidenssien kehittämiseen
 • taide- ja kulttuuritapahtumien kehittämiseen
 • kulttuurimatkailun ja -reittien kehittämiseen
 • aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin
 • taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja osallisuutta parantaviin investointeihin ja hankkeisiin
 • kuntien välisiin kulttuurin yhteistyöhankkeisiin.

Kunnat, joiden paikkatietopohjainen yleisluokitus on harvaan asuttu maaseutu, voivat hakea avustusta myös kuntien välisiin kulttuurin yhteistyöhankkeisiin. Myönnettävä avustus on vähintään 10 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin.

Lisätietoa avustushausta Taiken  verkkosivuilla.

Asiasanat

kulttuuri, avustukset,