VALLIn opas kannustaa ikääntyneitä teknologian hyödyntämiseen

 
Älyä ja iloa teknologiasta – Teknologia ja laitteet ikääntyneiden arjen tukena -opas tarjoaa kevyen katsauksen omaa toimintakykyä ja omaehtoista arkea tukeviin teknologisiin ratkaisuihin.

Opas antaa vinkkejä ikääntyville ja vanhoille ihmisille omien lähitulevaisuuden tarpeiden pohtimiseen ja laitteiden hankintaan liittyviin seikkoihin.

Oppaan tarkoituksena on kannustaa pohtimaan omia tämänhetkisiä ja lähitulevaisuuden tarpeita. Opas ei tarjoa yksityiskohtaisia tuote-esittelyjä, jotta se kestäisi aikaa ja jotta lukija voisi tehdä itse hankintapäätöksensä.

Opas Valli ry:n verkkosivuilla