Museoviraston avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin haettavana 28.4. asti

Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvällä avustuksella vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön.

Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Avustuksen tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Avustushaussa painotetaan hankkeita, joissa erilaiset yhteisöt pääsevät osallistumaan ja kehittämään uudenlaisia yhteistyömuotoja eri toimijoiden kesken.

Vuonna 2022 avustusta myönnettiin 75 080 euroa 13 eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle eri puolilla maata.

Avustusten hakuaika päättyy 28.4.2023 klo 15.00.

Lisätietoa avustushausta Museoviraston verkkosivuilla.