Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku auki 12.6.-8.9.2023

Vuoden 2023 seuraava Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 12.6.-8.9.2023. Haku on osa EU:n uutta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakautta. Rahoitusta haetaan toimintalinjasta 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen. Hakeminen tapahtuu maakunnittaisten hakuilmoitusten kautta EURA2021 järjestelmässä. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

ELY-keskus järjestää 19.6.2023 klo 13 hakuinfon (Teams) liittyen Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen rahoitushakuun. Lisätietoja tilaisuudesta ja osallistumislinkin löydät täältä.

Yhdistyskohtaista tukea hankesuunnitteluun ja hakemiseen KANTO-hankkeelta  

KANTO-hanke (Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke
15.3.2022–31.12.2023) tarjoaa yhdistyksille henkilökohtaista neuvontaa ja tukea hankkeiden suunnitteluun ja ESR-rahoituksen hakemiseen. KANTO-hankkeen neuvonta ja tuki on yhdistyksille maksutonta ja toimimme koko Pohjois-Karjalan alueella. Yhdistysten hankeosaamisen tueksi järjestetään lisäksi muun muassa infotilaisuuksia ja koulutuksia.  Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja rahoittajana toimii EU:n sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Kolme myönnettyä hanketta Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hausta

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hausta myönteiset rahoituspäätökset ovat saaneet tähän mennessä Perheidenpaikka ry:n Oikea-aikainen eroneuvonta -hanke, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n AVE-hanke sekä Lieksan Somaliperheyhdistys ry:n MATKO-hanke. Hankkeet ovat Euroopan unionin osarahoittamia.

Oikea-aikainen eroneuvonta -hankkeen konkreettisena toimintana on mm. eroneuvonta, eroneuvontapisteiden perustaminen Outokumpuun ja Joensuuhun sekä eroneuvoiltojen järjestäminen. AVE-hankkeessa sosiaalisessa kuntoutuksessa oleville henkilöille tarjotaan sosiaaliohjausta sekä digiosallisuuteen liittyvien taitojen harjaannuttamista. Työtoiminnassa keskitytään kiinteistöhuollollisten tehtävien opetteluun sekä työelämätaitoihin.
MATKO-hankkeessa edistetään maahanmuuttajien suomen kielen osaamista tavoitteena tarvittava kielitaso toisen asteen ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi. Kohderyhmää tuetaan myös suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa.

KANTO-hanke onnittelee yhdistyksiä uusista hankkeista!

Jos yhdistyksesi on kiinnostunut ESR+ -rahoituksesta, ota rohkeasti yhteyttä!

 

Teija Sivonen, projektipäällikkö
teija.sivonen@pksotu.fi
puh. 050 501 2724
www.pksotu.fi/kanto/

Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä
hanna.kaariainen@pksotu.fi
puh. 044 715 2060