Kysely hävikkiruuan jakelutoiminnan järjestämisestä Pohjois-Karjalassa – Vastaa kyselyyn 12.6. mennessä

 
Kyselyllä halutaan kartoittaa Pohjois-Karjalan alueen järjestöjen halukkuus osallistua ruoka-aputoiminnan järjestämiseen liittyvän hankkeeseen, jota hallinnoi Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote.

Avustus kohdennetaan hankehallinnoijan kautta edelleen alueella toimiville ruoka-aputoimijoille yhteisen hankesuunnitelman mukaisesti.

Kyselyyn pääset seuraavasta linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/CDF65682650B2A0F

Hyvinvointialue tulee jättämään hankehakemuksen 28.6.23 mennessä. Tämän takia pyydämme vastauksia nopealla aikataululla. Vastaa kyselyyn 12.6.2023 mennessä, jos olette kiinnostuneita osallistumaan hankkeeseen. Muussa tapauksessa kyselyyn ei tarvitse vastata.

Pidämme ruoka-aputoiminnan järjestämiseen liittyvän hankkeen tiimoilta Teams-palaverin maanantaina 5.6.2023 klo 14-15. Tervetuloa mukaan teams-palaveriin keskustelemaan haettavasta hankkeesta! Linkki teams-palaveriin

Kyselyä ja tätä sähköpostia saa välittää eteenpäin omissa hävikkiruuan jakelu verkostoissa.

Lisätietoja kyselystä ja haettavasta hankkeesta antavat:

Ulla Tiainen, Siun sote (ulla.tiainen@siunsote.fi, 013 330 4202)
Minna Patama, Siun sote (minna.patama@siunsote.fi, 013 330 4697)


Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut haettavaksi valtionavustuksen ruoka-aputoiminnan järjestämisen kustannuksiin. Avustus on tarkoitettu ensisijassa vapaaehtoistoimijoiden ruoka-aputoiminnan järjestämisestä aiheutuviin, välittömiin kustannuksiin. Avustuksen hakijatahona voi olla hyvinvointialueen keskuskunta, joka edelleen jakaisi avustuksen alueellaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Mikäli alueen kunnista mikään ei voi toimia koordinoivana hakijana, voi hakijana toimia myös hyvinvointialue. Lähtökohtaisesti valtionavustusta jaetaan yhdelle alueelliselle toimijalle per alue.

Ruoka-aputoiminnan järjestämiseen on valtion talousarviossa vuoden 2023 osalta varattu jaettavaksi 1 831 000 euroa. Pohjois-Karjalaan on laskennallisesti tulossa vähintään 53 753 euroa. Valtionavustus on tarkoitettu ruoka-aputoimintaa järjestäville tahoille ruoka-aputoiminnan järjestämisen kustannuksiin. Avustukset kohdennetaan hankehallinnoijan kautta edelleen alueella toimiville ruoka-aputoimijoille yhteisen hankesuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja valtionavustuksesta Vuoden 2023 valtionavustushaut – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi).