Uusi laskelma: Hyvinvointia lisäävän vapaaehtoistyön arvo on Suomessa lähes 3,2 miljardia euroa vuosittain

Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen dosentti Jukka Hoffrén on tehnyt tuoreen laskelman Suomessa tehdyn vapaaehtoistyön vuotuisesta arvosta.

Laskelma on tehty vapaaehtoistoiminnan kattojärjestö Kansalaisareena ry:lle. Raportin mukaan vapaaehtoistyö nostaa Suomen kokonaishyvinvointia GPI (Genuine Progress Indicator) -mittaristolla.

Hoffrénin mukaan vapaaehtoistyön osuus bruttokansantuotteesta (BKT) on laskenut vuoden 2010 jälkeen hieman (1,9 prosentista 1,3 prosenttiin). Samalla, kun vapaaehtoistoimintaan käytetty aika on hieman vähentynyt, on entistä tärkeämmäksi motiiviksi vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle noussut itsensä toteuttaminen ja vapaaehtoistyön kautta koettu merkityksellisyys.

Tutustu selvitykseen Kansalaisareenan verkkosivuilla.