Selvitys: Pienet seurat ovat tärkeä osa liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvityksen mukaan pienten liikunta- ja urheiluseurojen merkitys on suuri liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimalle. Pienet seurat ovat yhteisöllisiä ja ketteriä toimimaan, mutta uusien jäsenten ja resurssien hankinta voi olla niille vaikeaa.

Selvityksen johtopäätöksenä on, että pienten seurojen elinvoima syntyy aikuisten harrastusliikunnan sekä uusien ja vähän harrastettujen lajien kautta. Sen sijaan tavoitteellinen kilpaurheilu ja ammattimainen seuratoiminta kasvavat ja kehittyvät pääosin suuremmissa seuroissa.

Pienten seurojen näkymät tälle vuodelle vaikuttavat myönteisiltä. Kyselyyn vastanneista seuratoimijoista puolet näkee seurojensa toiminnan ja elinvoiman pysyvän ennallaan ja noin kolmannes arvioi kehityksen menevän parempaan suuntaan.

Tutustu selvitykseen Valtioneuvoston verkkosivuilla.