THL:n Kouluterveyskysely: 8.- ja 9.-luokkalaisten ahdistuneisuus ei osoita laantumisen merkkejä koronan jälkeen, kiusaamista aiempaa enemmän

Yläkoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten ahdistuneisuus ja kiusaamisen kokemukset ovat lisääntyneet, selviää THL:n Kouluterveyskyselyn tuoreista tiedoista.

Niiden osuus, jotka kertoivat kevään 2023 kyselyssä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta, on vielä suurempi kuin korona-aikana vuonna 2021. Jo vuonna 2021 erityisesti tyttöjen ahdistuneisuus oli lisääntynyt merkittävästi aiemmista vuosista. Vuoden 2023 kyselyssä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoi 22 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista. Tytöt (34 %) kokivat ahdistuneisuutta huomattavasti yleisemmin kuin pojat (9 %). Vuonna 2021 luku oli tytöillä 30 ja pojilla 8 prosenttia

Kyselyn mukaan koulussa vähintään viikoittain kiusaamista kokeneiden osuus on kasvanut. Vuoden 2023 kyselyssä viikoittaisesta kiusaamisesta kertoi 8. ja 9. luokkalaisista pojista 8,6 ja tytöistä 7,5 prosenttia.

Yksinäisyyden kokemukset ovat kyselyssä pysyneet pojilla samalla tasolla kuin koronan aikana ja laskeneet hieman tytöillä. Pojista 9 prosenttia kertoi kokevansa itsensä yksinäiseksi, tytöistä 21 prosenttia.

Lue lisää tuloksista THL:n verkkosivuilta.