Alli Paasikiven Säätiön apurahat kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin haettavana 26.9.-10.10.2023

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi.

Kulttuuriapurahat rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille tai yksityishenkilöille
Kulttuurihankkeet ovat säätiön tarkoitusta edistäviä hankkeita, jotka on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kulttuuriapurahoissa katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa. Kulttuurihankkeena ei pidetä oman tuotannon julkaisemista tai painamista. Hakijoina voivat olla yksittäiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt.

Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa. Yhdelle erittäin laadukkaalle ja lupaavalle kulttuurihankkeelle voidaan kuitenkin vuosittain myöntää myös yli 8000 euron avustus, joka on suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.

Kehittämisapurahat rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille

Kehittämisapuraha myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille uuden toimintamallin kehittämiseen tai kokeiluun, sekä tutkimustiedon soveltamiseen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä.

Hankkeet voivat olla esim. sellaisia, joissa pilotoidaan lapsia, nuoria ja perheitä tukevan toiminnan seurantaan tai tunnistamiseen tarkoitettuja välineitä ja keinoja. Hankkeiden tavoitteellisuuteen, skaalautuvuuteen ja yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, sisältäen erityisesti tutkimuksen, kiinnitetään erityistä huomiota.

Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa. Yhdelle erittäin laadukkaalle ja lupaavalle kehittämishankkeelle voidaan kuitenkin vuosittain myöntää myös yli 8000 euron avustus, joka on suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.

Kulttuuri- ja kehittämisapurahahaku on 26.9.-10.10.2023.

Lisätietoa Säätiön verkkosivuilta.