Täydennyshaku hyvinvointialueen alueellisiin kumppanuusryhmiin

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/202 6 § ja 7 § velvoittaa hyvinvointialuetta neuvottelemaan vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.

Pohjois-Karjalassa tätä varten perustetaan hyvinvointialueen alueelliset kumppanuusryhmät. Alueellinen kumppanuusryhmä kokoontuu lakisääteisiin neuvotteluihin kerran vuodessa ja tapaamisiin 2-3 kertaa vuodessa.

Alueellisten kumppanuusryhmien tehtävänä on hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen. Teemoina ovat elintavat, ehkäisevä päihdetyö, mielen hyvinvointi, arjen toimintakyky, turvallisuus ja osallisuus. Alueellisissa kumppanuusryhmissä keskustellaan hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden keskeisistä ilmiöistä ja sovitaan tavoitteista ja vaikuttavista toimenpiteistä. Alueellisten kumppanuusryhmien kautta varmistetaan tiedonkulku Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä.

Alueellisten kumppanuusryhmien aluejaot:
–Keskinen alue (Joensuu, Kontiolahti, Ilomantsi)
–Pohjoinen alue (Juuka, Nurmes, Lieksa)
–Eteläinen alue (Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä)
–Läntinen alue (Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Heinävesi)

Pohjoisen, eteläisen ja läntisen alueen kumppanuusryhmiin valitaan järjestöistä kaksi (2) varsinaista edustajaa ja kaksi varaedustajaa kuhunkin ryhmään. Keskiselle alueelle valitaan kolme (3) varsinaista ja kolme varaedustajaa. Jane on valinnut järjestöjen edustajat alueellisiin kumppanuusryhmiin kokouksessaan 29.8.

Pohjoiselle ja eteläiselle alueelle ei kuitenkaan riittänyt ehdokkaita varaedustajien valitsemiseksi.
Järjestöasianneuvottelukunta JANE avaa täydennyshaun järjestöille varaedustajien valitsemiseksi pohjoisen ja eteläisen alueen kumppanuusryhmiin.

Ehdotuksia pyydetään 29.9. 2023 mennessä.

Ehdotuksen voi jättää tästä

Varaedustajien valinnasta päättää JANE kokouksessaan 10.10. 2023. Alueellisten kumppanuusryhmien toiminta käynnistyy loppuvuodesta 2023.

Kriteerit järjestölle, joka voi edustaa alueellisessa kumppanuusryhmässä
·Järjestön toiminta ja osaaminen liittyy keskeisesti alueellisen kumppanuusryhmien teemoihin (elintavat, mielen hyvinvointi, ehkäisevä päihdetyö, arjen toimintakyky, turvallisuus, osallisuus)
·Järjestöllä on valmius ja riittävät verkostot viedä ja tuoda tietoa edustamiltaan tahoilta alueelliseen kumppanuusryhmään
·Järjestö sitoutuu tiedottamaan alueellisessa kumppanuusryhmässä käsitellyistä asioista JANEn verkostoissa esim. JANEn aamukahveilla
·Valittavalla järjestön edustajalla on resursseja ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa alueellisen kumppanuusryhmän toimintaan
·Järjestöllä tai sen paikallisyhdistyksellä on toimintaa alueellisen kumppanuusryhmän toiminta-alueella
·Ehdotuksesta on päätetty järjestön hallituksen kokouksesta

Lisätietoja:

Anne Pyykkönen, Janen sihteeri
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
p. 045 117 9340
etunimi.sukunimi@pksotu.fi

Asiasanat

hyvinvointialue, järjestösoteyhteistyö, kumppanuus,