Sosiaalibarometri 2023: Sote-uudistuksen suurimmat lupaukset kaatumassa henkilöstöpulaan ja henkilöstön ahdinkoon

 

Tuore Sosiaalibarometri kertoo, että sote-uudistuksen tavoitteista kriittisimmin suhtaudutaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Siinä onnistumiseen luottaa vain 13 prosenttia sote-johtajista.

Vaikeus täyttää toimet pätevillä ammattilaisilla nähdään hyvinvointialueiden lähiaikojen selvästi suurimpana huolena. Henkilöstöpulan paikkaaminen kalliilla vuokratyöntekijöillä pahentaa taloustilannetta

Henkilöstön henkinen kuormittuneisuus askarruttaa 82 prosenttia sote-johtajista. Neljä viidestä sote-johtajasta tunnistaa henkilöstön vaihtuvuuden, työmäärän kasvun ja asiakkaiden moninaiset palvelutarpeet hyvinvointialueensa henkilöstön merkittäviksi haasteiksi.

Sosiaalityöntekijät pitävät hyvinvointialueiden käynnistymistä ja henkilöstön osaamisen puutteita sote-johtajia ongelmallisempana.

72 prosenttia sote-johtajista ja sosiaalityöntekijöistä on sitä mieltä, että sote-palveluissa tarvitaan uutta tai lisää ammatillista osaamista. Yleisimmin kehittämistarpeita nähdään johtamisessa ja esihenkilötyössä. Seuraavaksi eniten puutteita koetaan digitaidoissa ja palvelujen integraatiossa.

Palvelujärjestelmää ei pidetä asiakkaalle erityisen selkeänä: vain neljännes (26 %) sote-johdosta ja kymmenesosa (11 %) sosiaalityöntekijöistä piti järjestelmää selkeänä.

Tulokset perustuivat 559 hyvinvointialueen sote-johtajan ja sosiaalityöntekijän vastaukseen, jotka koottiin 22.5.–14.6.2023 sähköisellä kyselyllä.

Tutustu Sosiaalibarometrin 2023 tuloksiin SOSTEn verkkosivuilla.