KELAn Hyvinvointialueiden tietopaketissa voi vertailla oleellisten etuuksien jakautumista hyvinvointialueittain

KELAn tietotarjotin.fi:n Tietopaketti näyttää visuaalisessa muodossa, miten suuri osuus hyvinvointialueen väestöstä saa kutakin etuutta ja miten eurot jakautuvat hyvinvointialueiden välillä. Hyvinvointialueiden lisäksi mukana on myös Helsingin kaupunki.

Hyvinvointialueiden tietopaketti -sovelluksessa voi hakea tietoa seuraavista etuuksista:

  • korvausoikeudet
  • kuntoutus
  • lääkekorvaukset
  • perustoimeentulotuki
  • sairaanhoitokorvaukset
  • työmarkkinatuki ja kunnan osarahoittama työmarkkinatuki
  • yleinen asumistuki.

Tutustu tietopakettiin Kelan Tietotarjotin -sivustolla