Apurahoja haettavissa vähävaraisille joensuulaisille lasten ja nuorten liikuntavälineiden hankintaan 15.11. asti

 
Joensuun liikuntapalvelut jakavat Joensuun kaupungin lahjoitusrahastosta apurahaa vähävaraisille joensuulaisille lasten ja nuorten liikuntavälineiden hankintaan.

Apurahaa voivat hakea vähävaraiset, alle 18-vuotiaan joensuulaisen huoltajat tai 18–29-vuotta täyttäneet joensuulaiset henkilöt. Hakijalta edellytetään toimeentulotuen saamista tai sosiaalipalveluiden asiakkuutta. Hakijan tulee varautua todistamaan hakemuksessa ilmoitetut tiedot oikeiksi, mikäli lisäselvitystä pyydetään. Mikäli huoltaja hakee apurahaa useammalle lapselle, tulee apurahoja hakea erillisillä lomakkeilla.

Liikuntavälineisiin tarkoitetut apurahat myönnetään 100, 150 tai 200 euron lahjakortteina liikuntapalveluiden ennalta määrittämille palveluntuottajille. Palveluntuottaja tulee valita hakemuksessa. Lisäksi hakemukseen tulee kirjata lyhyt kuvaus hankittavasta liikuntavälineestä tai -varusteesta sekä arvio hankinnan hinnasta.

Mikäli kelpoisten hakemusten yhteenlaskettu euromäärä on enemmän kuin mitä määrärahaa on kyseiselle apurahamuodolle varattu, apurahaa jaetaan ensisijaisesti alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä monilapsisiin tai yhden huoltajan perheisiin.

Hakemukset käsitellään Joensuun liikuntapalveluissa ja apurahapäätökset tekee liikuntajohtaja. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.

Hae apurahaa 15.11.2023 mennessä.

Hakuohjeet ja linkit sähköisiin lomakkeisiin löytyvät osoitteesta joensuu.fi/avustukset.