RYHMÄN AVOIMUUS

Ryhmän avoimuus tarkoitta monia asioita, se voi liittyä esim. ryhmän osallistujamäärän kasvattamiseen tai virtuaalisen ryhmän näkyvyyteen.

Osallistujien kokoaminen

Ryhmän kokoaamiseen liittyen avoimuus voidaan määritellä kolmeen luokkaan: suljettu, avoin ja täydentyvä. Ensimmäiseen ryhmään otetaan ryhmäläiset kerralla ja uusia ryhmäläisiä ei oteta enää toiminnan käynnistyttyä. Jälkimmäinen tarkoittaa ryhmää, johon otetaan lisää ryhmäläisiä ainoastaan sovittuina jaksoina. Täydentyvään ryhmään voi liittyä koko ajan uusia ryhmäläisiä.

Ryhmän keskusteluihin osallistuminen

Erityisesti verkossa ryhmän keskusteluihin osallistuminen on mahdollista rajata teknisesti. Fyysisessä tilassa kokoontuessa tämän ratkaisee kokoontumistilan seinät. Kahvilassa kokoontuminen on aina avointa toimintaa kun taas järjestötalon ryhmähuoneessa keskustelu on helppo rajata koskemaan ainoastaan ryhmän jäseniä.

Vaikka teknisesti on mahdollista tehdä erilaisia rajauksia keskusteluihin osallistumiseen, on ryhmässä käsiteltyjen asioiden pysyminen ryhmän sisällä kiinni ryhmän sisäisistä pelisäännöistä ja niiden käyttämisestä.

Verkossa olevia erilaisia avoimuusasetuksia

Asetukset pitää aina tarkistaa verkkopalvelun asetuksista, tässä on esitetty ainoastaan yleisiä piirteitä.

  • Avoin ryhmä: Ryhmän keskusteluja voi lukea ja kommentoida sekä avata uusia keskusteluaiheita kaikki verkkopalvelua käyttävät, joissakin palveluissa myös verkkopalveluun rekisteröimättömät käyttäjät.
  • Rajoitettu avoin ryhmä: Edellä mainituista seikoista joitakin osia on rajoitettu, mutta edelleenkään ryhmän ylläpitäjät eivät voi määritellä ketkä voivat nähdä keskusteluja.
  • Suljettu ryhmä: Ryhmän keskusteluihin voivat osallistua ainoastaan verkkopalveluun rekisteröityneet ja ryhmään sen ylläpitäjien toimesta hyväksytyt jäsenet.
  • Salainen ryhmä: Ryhmää ei löydä hakukoneella eikä verkkopalvelun omilla hakuohjelmilla vaan siihen pääsee ainoastaan kutsun kautta. Kutsun voi lähettää joko kuka tahansa ryhmän jäsen tai ainoastaan ryhmä ylläpitäjä. Muuten ryhmä on kuten suljettu ryhmä.

Joissakin verkkopalveluissa käyttäjät voivat esiintyä rekisteröitymisen jälkeenkin pelkästään nimimerkillä eikä ryhmän ylläpitäjä tiedä ryhmäläisen nimeä. Eri verkkopalvelujen välillä on myös eroja siinä näkyykö muille käyttäjille minkä ryhmän jäsenenä henkilö on.

Katso kuvaa virtuaalisen keskustelevan vertaisryhmän osallisuudesta suhteessa keskusteluympäristön avoimuuteen.Muokattu viimeksi: 31.12.2021