VASTUUHENKILÖT

Tältä sivulta löydät tietoa vertaisryhmien vastuuhenkilöistä ja heidän tehtävistään. Vertaisryhmän vastuuhenkilöitä ovat kasvokkain tapaavassa ryhmässä:

 • Vertaisryhmän ohjaaja
 • Kokoontumispaikan vastuuhenkilö

ja virtuaalisessa ryhmässä:

 • Vertaisryhmän ohjaaja
 • Verkkopalvelun ylläpitäjä
 • Ryhmän ylläpitäjä/moderaattori/pääkäyttäjä
 • Sparraaja/luottokeskustelija

Tällä sivulla kuvataan tarkemmin vertaisohjaajan ja virtuaalisen vertaisryhmän vastuuhenkilöiden tehtäviä.

Vertaisohjaaja

Vertaisohjaaja voi olla koulutettu tai muuten kokemustensa kautta oppinut vapaaehtoinen tai ammattilainen. Vertaisryhmien ohjaajana voi toimia myös opiskelija.

 • Rohkaisija
 • Tukija
 • Työtapojen ehdottaja
 • Tiedon etsijä ja jakaja
 • Keskusteluvuorojen jakaja
 • Keskustelujen yhteenvetäjä
 • Tilaisuuden avaaja

Virtuaalisen vertaisryhmän vastuuhenkilöt

Perinteisen vertaisryhmän ohjaajan tehtävien lisäksi virtuaaliselle vertaisryhmälle on sovittava tekninen ylläpitäjä eli moderaattori. Joissakin verkkopalveluissa tästä käytetään nimitystä pääkäyttäjä. Tehtävä voi myös olla vertaisryhmän ohjaajankin vastuulla.

Ryhmän ylläpitäjän tehtävä on perustaa ryhmä ja määritellä verkkopalvelun asetukset. Näitä asetuksia on syytä myös tarkistaa säännöllisesti, koska ne muuttuvat verkkopalvelun ylläpitäjien puolesta. Erityisesti kannattaa tarkistaa yksityisyyteen liittyvät asetukset. Joissakin verkkopalveluissa tätä henkilöä ei välttämättä voida poistaa ryhmästä, koska hänellä voi olla ainut oikeus muuttaa ryhmän ydinasetuksia kuten nimeä ja yksityisyysasetuksia. Hän voi myös olla ainut joka voi poistaa ryhmän. Tähän tehtävään kannattaa siis valita sitoutunut henkilö ja jos mahdollista niin hyödyntää organisaation pysyvää sähköpostiosoitetta. Parasta olisi että näitä henkilöitä olisi vähintään kaksi.

Perustettaessa uutta virtuaalista vertaisryhmää, olisi tärkeää saada keskustelu mahdollisimman nopeasti alkuun. Tähän tarkoitukseen on käytetty esim. sparraajaksi tai luottokeskustelijaksi nimitettyä henkilöä, jonka tehtävä on huolehtia siitä että ryhmässä on aktiivista toimintaa ja saada muut ryhmäläiset kannustettua osallistumaan. Hän on ryhmän perustajien sopima ryhmäläinen, joka sovitun ajanjakson käy aktiivisesti avaamassa keskusteluja ja kommentoimassa muiden keskusteluja. Monipuolisin lopputulos saadaan jos näitä henkilöitä olisi useampi, yhdellä voisi olla esim. kahden viikon ”päivystysaika”. Tällaista henkilöä ei toki tarvita jos ryhmä käynnistyy muutenkin aktiivisesti.Muokattu viimeksi: 31.12.2021