MIUN YHISTYS – POHJOIS-KARJALAN YHDISTYSOHJELMA 2015-2020

 

Miun yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015-2020 on pohjoiskarjalaisten järjestö- ja yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2015-2020. Yhdistysohjelma toimii työvälineenä järjestöille, kunnille ja muille hyvinvointialan toimijoille alan kehittämisessä ja yhteistyössä. Se tarjoaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi sekä julkisen ja järjestöjen yhteistyön edistämiseksi.

Yhdistyksiltä kerättiin ajatuksia ja sisältöjä yhdistysohjelmaan avoimilla MiunYhistys-työpajoilla 15 paikkakunnalla, keskustelemalla järjestöverkostoissa sekä sähköisellä kyselyllä. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman tekemiseen osallistui yhteensä 438 henkilöä ja 310 pohjoiskarjalaista yhdistystä.

Ohjelmaan on valittu seuraavat kolme tavoitetetta: 1. Ilo elää ihmisissä – Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa, 2. Tehhään porukassa – Yhdistykset yhteistyössä, 3. Kumppanina kunnan kanssa – tasavertaista yhteistyötä.

Toteutuakseen ohjelma edellyttää yhteistyötä, vastuunjakamista ja yhteistä näkemystä pohjoiskarjalaisen järjestökentän kehittämiseksi. Piiri- ja aluejärjestöjen sekä kuntien sitoutuminen tavoitteiden toteuttamiseen on välttämätöntä. Ohjelman toteutumista seuraa Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

Miun Yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015-2020

Ohjelma löytyy Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivuilta osoitteesta:http://pohjois-karjala.fi/julkaisut – julkaistut 2015 – 175 Miun yhistys

Miun yhistys. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman 2015-2020 esittelydiat

 

Aiemmat järjestöstrategiat: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia 2015 Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan hyvinvointialan järjestöstrategia 2015

 

 

 Muokattu viimeksi: 09.06.2022