Tulevaisuuskatsaus 2023: Kohti tulevaisuuskestävämpää vapaaehtoistoimintaa

Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hanke julkaisi ensimmäisen tulevaisuuskatsauksensa, joka kokoaa hankkeen tulevaisuusverkoston tuottamaa havainnointitietoa järjestö- ja vapaaehtoiskentän hyödynnettäväksi.

Katsaus on työkirjamuotoinen tietopaketti, joka ohjaa järjestö- ja vapaaehtoiskentän kehittäjiä muutostarpeiden äärelle, pitkäjänteiseen tavoitteelliseen ajatteluun.

Julkaisu Kansalaisareenan verkkosivuilla.