TUKEA JA TIETOA YHDISTYSTOIMINNAN ARKEEN

Apua ja ohjeita järjestötoimintaan-sivustolle on koottu eri teemojen alle monipuolinen valikoima eri toimijoiden oppaita, työkalupakkeja, menetelmiä, lomakepohjia sekä toiminnan kehittämisen malleja ja käytännön työvälineitä yhdistystoiminnan tueksi.

 Muokattu viimeksi: 21.04.2023