VERKOSTOT JA TYÖRYHMÄT

Verkostoyhteistyö on eri kohderyhmiin ja teemoihin keskittyneitä työryhmiä ja verkostoja, jotka kokoavat laajemmalla otteella alan toimijoita yhteistyöhön.

Verkostojen toimintaan liittyy pääsääntöisesti järjestöjen välisen yhteistyön lisäksi kuntien, kaupungin ja seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö ja asioiden eteenpäin kehittäminen

Sivustolle kootaan verkostoja ja työryhmiä, joissa Pohjois-Karjalan alueen yhdistyksiä ja järjestöjä on mukana.


ASUNNOTTOMIEN YÖ TYÖRYHMÄ

Vuosittaisen YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen teemapäivään liittyvän Asunnottomien Yö-tapahtuman järjestäminen sekä asunnottomien tilanteesta käytävän yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen. Työryhmä on avoin kaikille ko. aiheista kiinnostuneille tahoille.

Yhteyshenkilö:
Katja Hämäläinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
katja.hamalainen@pksotu.fi


DIGITUEN VERKOSTO

Pohjois-Karjalan Digituen verkostossa on mukana Pohjois-Karjalassa digitukea antavia ja digitukea kehittäviä toimijoita. Verkostossa on jäseniä kunnista, järjestöistä, kansalaisopistoista, kirjastoista, yrityksistä ja valtion laitoksista. Verkostolla on tapaamisia 5-8 kertaa vuodessa. Kaikki digituen kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Yhteyshenkilö:
Minna Tuuva,  Digiosallisuus Pohjois-Karjalassa- hanke
minna.tuuva@pohjois-karjala.fi, 050 308 6405

Digituki Pohjois-Karjalassa FB-sivut


IHMA-TYÖRYHMÄ

Vuosittaisen Pohjois-Karjalan Ihmisarvo-tapahtuman järjestäminen maakunnassa. Työryhmä etsii paikalliset yhteistyökumppanit vuosittain vaihtuvilta tapahtumapaikkakunnilta.

Yhteyshenkilö:

Taina Ben Daoud,  Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten toimintajärjestö ry
pktt.taina@gmail.com


JOENSUUN SEUDUN RASISMIN VASTAINEN TYÖRYHMÄ

Joensuussa toimiva rasisminvastainen työryhmä. Tehtävänämme on ennaltaehkäistä rasismia sekä puuttua tilanteisiin, joissa ihmiset kohtaavat rasismia ja syrjintää. Ryhmämme koostuu viranomaisista sekä järjestöjen edustajista. Meihin saa yhteyden Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen  kautta

Ryhmän Facebook-sivut


JOULUMAA-TYÖRYHMÄ

Vuosittaisen sosiaalisin perustein tapahtuvan jouluruokailutapahtuman järjestäminen. Työryhmä on avoin kaikille ko. aiheista kiinnostuneille tahoille.

Yhteyshenkilö:

Taina Ben Daoud, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten toimintajärjestö ry
pktt.taina@gmail.com


 JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANE

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä/virallisena maakuntaliiton POKAT-teemaryhmänä.

Järjestöasiain neuvottelukunnan verkkosivut


Janen koulutustyöryhmä
JANEn koulutustyöryhmä (JaneKo) on avoin ryhmä, joka koostuu koulutuksen järjestämisestä kiinnostuneista järjestötoimijoista. Työryhmä toteuttaa erilaisia koulutustilaisuuksia, foorumeita ja tapahtumia tarpeiden ja resurssien mukaan. JaneKo kokoontuu noin 6-9 kertaa vuodessa. Koulutustyöryhmän jäsenistä osa on Järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniä. Osa taas on muita järjestötoimijoita, joilla on järjestötyön osaamista ja kiinnostusta yhteistyöhön. Jos kiinnostuit koulutustyöryhmän toiminnasta ja  haluat olla mukana, ota rohkeasti yhteyttä!
Yhteyshenkilö:
Janekon puheenjohtaja Sami Tanskanen
sami.tanskanen@jomoni.fi

Lisätietoa koulutustyöryhmästä


Paikallis-Janet
Paikallis-Jane on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, järjestöjen yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-Janejen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta.  Paikallis-Janeissa on 7-8 jäsentä. Kaupungin tai kunnan yhteyshenkilöt toimivat koolle kutsujana, sihteerinä ja yhteyshenkilönä kuntaan/kaupungiin päin.

Pohjois-Karjalassa toimii neljä paikallis-Janea:
Kontiolahden Jane
Outokummun Jane

Rääkkylän Jane
Nurmeksen Jane


PERHEET KESKIÖÖN -VERKOSTO

Perheet keskiöön! -järjestöverkosto on avoin kaikille Pohjois-Karjalan kolmannen sektorin (järjestöt, yhdistykset, seurakunnat) lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville.

Verkoston tehtävänä on:
Tuoda lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ja ääntä kuuluvaksi eri toimijoille sekä päätöksen tekoon ja tehdä yhteistä vaikuttamistyötä
– Jakaa tietoa alueen lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävästä toiminnasta yhteistyön syventämiseksi
– Tuoda järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien tietotaitoa esiin ja osaksi perhekeskusten palvelurakennetta

Järjestöverkostosta esitetään edustajat maakunnalliseen ohjausryhmään ja alueellisiin johtoryhmiin sekä lapsiperhejärjestöjen edustaja järjestöasiain neuvottelukunta Janeen sekä Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen lapsi- ja perheasiainneuvostoon. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä edustajia yli 25:stä eri järjestöstä tai seurakunnasta ja verkosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.  Verkostoon voit olla yhteydessä esimerkiksi, jos haluat välittää järjestöille tietoa tai etsit järjestöistä yhteistyökumppaneita.

Yhteyshenkilö:
Marika Myllynen, marika.myllynen(at)viadia.fi


JÄRJESTÖJEN KUMPPANUUSPÖYTÄ

Järjestöjen kumppanuuspöytä on erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen, hyvinvointialue Siun soten, Joensuun kaupungin ja maakuntaliiton yhteistyön kehittämisen alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Kumppanuuspöytään tuodaan yhteiseen keskusteluun (sosiaali- ja terveys)järjestöjen näkökulmasta ajankohtaisia asioita liittyen sosiaali- ja terveyspalveluihin,  hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja järjestöjen rooliin näissä. Yhteinen asioiden käsittely mahdollistaa vahvemman osallisuuden ja yhteiskehittämisen. Asioita käsitellään kumppanuuspöydän kokouksissa, tarvittaessa voidaan järjestää esimerkiksi työpajoja tai sähköisiä kyselyjä. Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE voi hyödyntää Pohjois-Karjalan kumppanuuspöytää valmistelevana tahona etenkin Siun soten ja kuntien hyvinvointityöhön liittyvissä asioissa.

Lisätietoja/yhteyshenkilö:
Kumppanuuspöydän toiminnasta vastaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
Yhteyshenkilönä toimii Sanna Heinonen, sannaheinonen@pksotu.fi, p. 045 137 3972


MOVE –  POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖJEN MONIKULTTUURISUUSVERKOSTO

Verkoston tarkoituksena on edistää Pohjois-Karjalan monikulttuurisuutta ja kotoutumista edistäviä toimintoja sekä  saada järjestöt ottamaan maahanmuuttajat paremmin toimintaansa ja tehdä järjestötoimintaa tutuksi maahanmuuttajille myös tienä laajempaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Toimintaan voivat osallistua järjestöt ja yhdistykset toimialasta ja toiminta-alueesta (maakunnallinen, seudullinen, paikallinen) riippumatta. Kokoukset ovat avoimia kaikille järjestöille. MOVE on kokoontunut syksystä 2008 lähtien.

Verkoston vastuutaho:
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry
jomoni.koordinaattori@gmail.com


POHJOIS-KARJALAN SENIORITYÖN VERKOSTO

Verkosto suunnittelee yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Ryhmä on kanava kaikille senioreiden kanssa työskenteleville ihmisille. Verkosto kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa, vuorotellen eri toimijoiden tiloissa.
Facebookissa ryhmä löytyy nimellä ”Seniorityön verkosto  Pohjois-Karjala
Facebook-ryhmässä voit jakaa mainoksia omista toiminnoista, keskustella, kysyä vinkkejä tai rakentaa yhteistyötä.


POHJOIS-KARJALAN TAIDE JA HYVINVOINTI -VERKOSTO

Pohjois-Karjalan taide ja hyvinvointi -verkosto eli tuttavallisemmin Verkkarit on vuonna 2017 perustettu verkosto, joka kokoaa yhteen maakunnan kulttuurihyvinvoinnista innostuneet ihmiset ja organisaatiot. Verkostossa on mukana mm. kuntien sekä Siun Soten ja yhdistysten edustajia ja yksittäisiä taiteilijoita. Verkoston tavoitteena on luoda kontakteja eri toimijoiden välille, lisätä tietoisuutta taiteesta ja kulttuurista osana hyvää elämää, kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja sekä kulttuurin saavutettavuutta. Verkosto jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista, ylläpitää keskustelua alan keskeisistä kysymyksistä sekä nostaa esiin aiheen parissa työskenteleviä asiantuntijoita ja taiteilijoita.Keväällä 2021 verkostossa puhalsi uudet tuulet kun kun Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokka sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan -hanke aloittivat toiminnan kehittämiseksi yhteiskehittämiskauden. Tällöin verkosto sai uuden lempinimensä Verkkarit.
Yhteyshenkilöt:
Sanna Kärkkäinen, sanna@osuuskuntapokka.fi, OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokka
Merja Pennanen merja.pennanen@pohjois-karjala.fi, Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan-hanke

Lisätietoa verkostosta ja toiminnasta:
Kulttuurista hyvinvointia -hanke
Yhteisötaide Pohjois-Karjalassa Facebook-ryhmä
Alueverkosto kuuluu valtakunnalliseen Taikusydän-verkostoon


POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTO

Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen, uusien vapaaehtoisten mukaan saanti (rekrytointi) ja yhteiset käytännön toimintojen kehittäminen (esim. ohjaus, koordinointi, koulutus, vapaaehtoisten virkistys ja palkitseminen). Tärkeä osa verkostotyöskentelyä myös toisiin tutustuminen, kokemusten vaihto ja yhteistyön tiivistyminen. Uudet toimijat ovat tervetulleita mukaan verkoston toimintaan!

Yhteyshenkilö:

Verkoston puheenjohtaja Heini Manner
050 357 9778
heini.manner@pelastakaalapsetjoensuu.fi

Lisätietoa Vapaaehtoistoiminnan verkostosta


YTY – MAAKUNNALLINEN YHTEISTYÖFOORUMI

YTY on Siun soten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen (Miepä) ja psykiatrian klinikan, seurakuntien, kolmannen sektorin mielenterveysyhdistysten sekä hankkeiden maakunnallinen yhteistyöfoorumi. Foorumit kokoontuvat alueittain säännöllisesti tiedottamaan uusista toiminnoistaan, sopimaan yhteistyöstä.

Lisätietoa YTY-yhteistyöfoorumista.Muokattu viimeksi: 30.10.2023