YHDISTYKSET JA OPPILAITOKSET

Pohjois-Karjalassa on tehty pitkään  järjestöjen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Hyviä esimerkkeinä yhteistyönmuodoista ovat työharjoittelu, opinnäytetyöt, opiskelijoiden ohjaamat ryhmät, järjestötapahtumat ja -esittelyt sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa.

Harjoittelupaikkojen ilmoittaminen

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoille tarkoitetut harjoittelupaikat yhdistyksissä voi ilmoittaa valtakunnallisessa Jobiili -palvelussa.
Harjoittelupaikkoja voi tiedustella myös suoraan yhdistyksistä.

 

Kouluyhteistyö

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn aloitti yhdistysten kouluyhteistyön kehittämisen vuonna 2014. Kehittämistyön taustalla oli opetushallituksen käynnistämä opetussuunnitelman perusteiden valmistelu esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Yhdistysten ja koulujen yhteistyön edistämiseksi on muun muassa laadittu Koonti yhdistysten ja koulujen yhteistyön mahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa (päivitetty 12/2018). Lue lisää yhdistysten kouluyhteistyöstä Pohjois-Karjalassa.

 

Valmiit opinnäytetyöt ja selvitykset

Järjestöillä on paljon erilaisia tiedon tarpeita, joihin opiskelijat voivat vastata opinnäytetöiden, selvitysten ja projektitöiden kautta. Tästä osiosta löydät Pohjois-Karjalassa toimivien yhdistysten toimeksiantamia sekä ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoiden tekemiä järjestökenttää koskevia opinnäytetöitä ja selvityksiä aihealueittain.

Lapset, nuoret, perheet Ι Vanhustyö, ikäihmiset Ι Vammaisuus Ι Sairastaminen, pitkäaikaissairaudet Ι Päihde- ja mielenterveystyö Ι Omaishoito Ι Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat Ι Vapaaehtoistyö, vertaistuki, tukihenkilö- ja ystävätoiminta Ι Kehittäminen, toiminnan arviointi, osallisuus Ι Työllistyminen, työelämä

 

 

 Muokattu viimeksi: 05.05.2022