YHDISTYSTYÖLLISTÄMINEN

Yhdistyksillä on oma tärkeä roolinsa työtehtävien tarjoajina henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta tai jotka ovat olleet poissa työmarkkinoilta jo jonkin aikaa. Työtehtävät voivat vaihdella avustavista tehtävistä vaativiin ja itsenäisiin tehtäviin. Työskentely yhdistyksessä on hyvä ponnahduslauta avoimille työmarkkinoille. Yhdistykset näkevät työtehtävien tarjoamisen myös laajana yhteiskunnallisena tekona – järjestäväthän yhdistykset usein pienellä paikkakunnalla sellaista toimintaa, jota ei esimerkiksi oma kunta pysty tarjoamaan.

Näiden sivujen tarkoituksena on välittää tietoa yhdistysten roolista kuntouttavan työtoiminnan työtehtävien tarjoajina sekä työkokeilun, palkkatuetun työn ja opintojen suorittamisen mahdollistajina.

Palkkatuella työllistäminen I Kuntouttava työtoiminta yhdistyksessä I Miten tuen työntekijän työllistymistä? I Palaute ja yhteydenotto I Työntekijöiden tarinoita I Yhteystiedot

 

 Muokattu viimeksi: 05.05.2022