JANE hakee täydennyshaussa uusia varajäseniä

 
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE hakee täydennyshaussa 1.11.-30.11. 2023 varajäseniä kaudelle 2023-2025 seuraaville toimialoille:

  • liikuntajärjestöt
  • harrastusjärjestöt
  • monikulttuurisuusyhdistykset
  • kylä- ja kotiseutuyhdistykset
  • opinto- ja kulttuuriyhdistykset

JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa. Janen kokoonpanoon voit tutustua täältä.

Neuvottelukunnan kokoonpanon osalta noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
  • Neuvottelukunnan jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka ovat alansa asiantuntijoita, aktiivisia henkilöitä ja joilta löytyy aikaa ja tahtoa rakentaa järjestöyhteistyötä neuvottelukunnan puitteissa.
  • Valittu edustaja sitoutuu toimimaan viestin viejänä neuvottelukunnan ja oman toimialueensa järjestöjen välillä.
  • Kokoonpanossa pyritään siihen, että mukana on sekä järjestöjen työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on oltava Pohjois-Karjala.

Järjestöasiain neuvottelukunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista. Matkakulut pyritään korvaamaan, jos jäsenen taustataholla ei ole mahdollista maksaa matkakorvauksia.

Aikataulu

Ehdotukset yhdistyksiltä järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 30.11. 2023 mennessä sähköisellä lomakkeella https://link.webropol.com/s/JANEtaydennyshaku2023

Ehdotusten ja valintakriteerien pohjalta työvaliokunta valmistelee ehdotuksen kokoonpanon  täydennyksestä JANElle.  JANE hyväksyy 13.12.2023 kokouksessa Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselle esiteltävän ehdotuksen. Pohjois-Karjalan maakuntahallitus vahvistaa kokoonpanon JANEn ehdotuksen pohjalta.

Lisätietoja

Anne Pyykkönen, JANEn sihteeri, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, anne.pyykkonen@pksotu.fi, 045 117 9340

 

Täydennyshakuilmoitus JANE syksy 2023