Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan 2023

 
Naisista alle puolet (46 %) pitää suomalaista yhteiskuntaa reiluna.  Hyvin toimeentulevat pärjäävät muutosten keskellä, mutta huonossa sosioekonomisessa asemassa olevilla on vaikeaa. Selvä enemmistö suomalaisista luottaa silti yhteiskunnan kykyyn ratkoa ongelmia. Vahvan johtajan kaipuu on osa ajankuvaa.

Tulokset käyvät ilmi E2 Tutkimuksen Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan 2023 -julkaisusta, joka perustuu koko maan kattavaan kyselyaineistoon. E2 Tutkimus on monitieteinen, riippumaton tutkimuslaitos. Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan julkaistaan vuosittain.

Kyselyyn vastasi elokuussa 2023 reilu tuhat suomalaista (N=1070). Lisäksikatsauksessa hyödynnetään huhtikuun alussa 2023 kerättyä vastaavanlaista kyselyaineistoa (N=1026).

Tutustu tuloksiin tarkemmin E2-tutkimuslaitoksen verkkosivuilla.