Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen ESR+ – hyvä hetki aloittaa hankeideointi vuoden 2024 hakuihin on juuri nyt!

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR+ erityishaussa on vuonna 2024 yhteensä kolme hakua. Hakuajat ovat seuraavat:

  • 1.-23.2.2024 ​
  • 3.-10.5.2024 ​
  • 6.-27.9.2024

Rahoitusta haetaan toimintalinjasta 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen. Hakeminen tapahtuu maakunnittaisten hakuilmoitusten kautta EURA2021 järjestelmässä. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Yhdistyskohtaista tukea hankesuunnitteluun ja hakemiseen KANTO-hankkeelta  

KANTO-hanke (Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke 2022-2023) tarjoaa yhdistyksille henkilökohtaista neuvontaa ja tukea mm. hankkeiden suunnitteluun ja ESR-rahoituksen hakemiseen. KANTO-hankkeen neuvonta ja tuki on yhdistyksille maksutonta ja toimimme koko Pohjois-Karjalan alueella.  Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja rahoittajana toimii EU:n sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankkeissa luodaan uutta

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hausta myönteiset rahoituspäätökset ovat saanut tähän mennessä kuusi hanketta. Uusimpina hankkeina ovat Suomen Nuorisoseurat ry:n Livohka-hanke, ViaDia Joensuu ry:n ASKEL-hanke – askeleet kohti toimijuutta ja osallisuutta ja
Aljans – Keski-Karjalan Maahanmuuttayhdistyksen SILTA – Sosiaalinen Integraatio, Linkitetty Työllistyminen ja Aktivoiva osallistuminen -hanke.

Livohka-hankkeessa lisätään pohjoiskarjalaisten nuorten osaamista ja osallisuuden toteutumista paikallisesti toimintaryhmien ja pelillistämisen keinoin. ASKEL-hankkeessa tarjotaan sosiaalista kuntoutusta kohderyhmän työ- ja toimintakyvyn tueksi. Hankkeessa järjestetään mm. yksilöohjausta sekä avoimia ja suljettuja ryhmätoimintoja. SILTA-hankkeessa edistetään maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, työelämään ja koulutukseen. Hankkeessa toteutetaan mm. nolla-kielitason suomen kielen koulutusta, neuvontapalvelua ja yhteisöllistä toimintaa.

Aiemmin rahoitusta saaneista Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankkeista löydät lisätietoa:

Hankkeet ovat Euroopan unionin osarahoittamia. Rahoittavana viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.

Jos yhdistyksesi on kiinnostunut ESR+ -rahoituksesta, ota rohkeasti yhteyttä!

 

Teija Sivonen, projektipäällikkö
teija.sivonen@pksotu.fi
puh. 050 501 2724
www.pksotu.fi/kanto/

Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä
hanna.kaariainen@pksotu.fi
puh. 044 715 2060

Asiasanat

yhdistys, hanke, kehittäminen,