Lapsen ääni 2023: Yhä useamman lapsen arki on kriisissä Suomessa

 
Pelastakaa Lasten vuoden 2023 Lapsen ääni -kyselyssä kysyttiin lapsilta ja nuorilta perheiden taloudellisesta tilanteesta ja lasten hyvinvoinnista. Lapsen ääni -kyselyyn vastasi yhteensä 1725 lasta ja nuorta. Vastaajista suurin osa oli yläkoululaisia, 13–15-vuotiaita eri puolelta Suomea.

Raportti paljastaa, että lasten ja lapsiperheiden arki kotimaassa on kriisiytymässä. Köyhyyden aiheuttamat puutteet näkyvät lasten kaikilla elämänalueilla.

Pienituloisissa perheissä 90 % lapsista koki, että perheellä on haasteita selviytyä menoista, 14 % lapsista koki, ettei perheellä ole riittävästi ruokaa ja 30 % lapsista on joutunut lopettamaan harrastuksen.

Huoli taloudesta ja osattomuuden tunteet näkyvät pienituloisten perheiden lasten mielenterveydessä. Pienituloisissa perheissä 87 % lapsista on huolissaan perheensä toimeentulosta,  80 % lapsista oli kokenut stressiä ja 64 % lapsista koki mielenterveytensä huonoksi.

Tutustu raportin tarkempiin tuloksiin Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilla.