Tuen puute ja resurssipula uhkaavat romahduttaa vapaaehtoistoiminnan selviää laajasta kyselystä

 
Vapaaehtoistyö.fi -palvelun vapaaehtoisten kyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 1 609 henkilöä eri puolilta Suomea. Kyselyn tulokset tukevat käsitystä siitä, ettei vapaaehtoistoiminta synny eikä pysy ilman panostusta.

Lähes 53 % vastaajista, jotka aikovat vähentää tai lopettaa vapaaehtoistoiminnan, kertovat vapaaehtoistoiminnan kuormittavan heitä. Lopettamista harkitsevista lähes puolet (45 %) kertoo jatkavansa, koska ei ole muitakaan ja lähes joka neljäs (24 %) sanoo, ettei ole saanut tarvittavaa perehdytystä.

Ilman laadukasta koordinointia ja tukea vapaaehtoistoimintaa ei ole. Samaan aikaan kun leikkaukset osuvat kipeimmin juuri järjestöistä ja vapaaehtoistoimijoilta tukea tarvitseviin, vievät leikkaukset pohjan juuri näiltä toiminnoilta.

Vapaaehtoistyön arvo on erittäin mittava myös euroissa mitattuna. Tuoreimman laskelman mukaan sen arvo on Suomessa lähes 3,2 miljardia euroa vuosittain.

Tutustu kyselyn tuloksiin Kansalaisareenan verkkosivuilla.