Kansalaispulssi: Pienituloisista enää reilu puolet suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen

 
Valtioneuvoston kanslian Kansalaispulssi-kyselyn mukaan  nuorten ja pienituloisten luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt syksyllä selvästi verrattuna alkuvuoteen. Naisten keskuudessa luottamuksen lasku on ollu miehiä voimakkaampaa.

Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on marraskuun Kansalaispulssi-kyselyssä hieman vahvistunut verrattuna alkusyksyyn, jolloin siinä nähtiin selvä pudotus aiemmasta. Ainakin melko oikeudenmukaisena yhteiskuntaa pitää nyt 69 prosenttia, kun vastaava luku oli syyskuussa 64 prosenttia. Kokemus oikeudenmukaisuudesta on silti yhä heikommalla tasolla kuin viime vuosina yleensä.

Kansalaisten näkemykset hallitukselle tärkeimmistä teemoista ovat pysyneet ennallaan. Niissä korostuvat terveydenhuollon, koulutuksen ja julkisen talouden haasteet.

Kansalaispulssi-kyselyn 50. kierros toteutettiin  8.-13.11.2023. Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kyselyaineiston keräämisestä vastaa Tilastokeskus.

Tutustu kyselyn tuloksiin Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.