Vammaisten henkilöiden osallisuusbarometri: palveluiden esteettömyydessä suuria puutteita

 
Invalidiliitto ry toteutti liikkumisesteisille ja toimintarajoitteisille suunnatun osallisuuskyselyn. Barometriin vastanneiden 1 136 henkilön osallisuuden kokemus oli alhaisempi kuin suomalaisilla keskimäärin. Noin viidenneksellä vastaajista osallisuus oli erittäin heikkoa.

Vastaajista 60 prosentilla oli paljon vaikeuksia tai he eivät pystyneet kävelemään tai kulkemaan portaissa, 17 prosentilla oli paljon vaikeuksia tai he eivät pystyneet itsenäisesti esimerkiksi peseytymään tai pukeutumaan.

Myös palveluiden käyttämisessä on monenlaisia haasteita. Terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttämisessä ongelmia vastaajille tuottavat liian pitkät jonotusajat ja tilanteen selvittäminen useaan kertaan. Kuntien kulttuuripalveluiden käyttämistä ja musiikkitapahtumiin tai harrasteryhmiin osallistumista hankaloittivat eniten tilojen ja harrastuspaikkojen esteellisyys, rahan puute ja palveluiden maksullisuus. Myös liikuntapalveluissa tilojen ja harrastuspaikkojen esteellisyys nousi suurimmaksi haasteeksi.

Lue lisää Invalidiliiton verkkosivuilta.