Selkeää tietoa sosiaaliturvasta – järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

 
Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty vuodelle 2024.

Oppaaseen on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Opas tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan, palvelujärjestelmän ja erilaisten tukimuotojen kiemuroista. Oppaasta hyötyvät kaikki etuuksia tai palveluita käyttävät henkilöt ja se on myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Julkaisun on kirjoittanut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys ja Suomen Sydänliitto.

Tutustu oppaaseen verkkosivuilla.