Nuorten mediakäyttö-verkkokysely: Joka viides nuori kokee, etteivät vanhemmat välitä heidän netin käytöstään

 
MLL selvitti yhteistyössä Elisa Oyj:n kanssa nuorten mediakäyttöä marraskuussa 2023 verkkokyselyllä, johon vastasi yli 3600 nuorta.

Netti on nuorille tärkeä kaverisuhteita vahvistava paikka, mutta moni kohtaa siellä myös kiusaamista ja häirintää, ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemuksia sekä koukuttavuutta. Nuorista 35 prosenttia haluaisi vähentää netin käyttöä, mutta kokee, ettei pysty. Aikuisilta ja palveluntarjoajilta he odottavat aktiivista roolia, rajaamista ja välittämistä. Moni kyselyyn vastanneista nuorista haluaisi vähentää netin käyttöä, mutta kokee, ettei ole pystynyt.

Nuorten vastauksissa korostuvat myös somen käyttöön liittyvät yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteet, jotka ovat kasvaneet jopa 10 prosenttiyksikköä.

Positiivista on, että somessa ja digipeleissä käytetty aika on kyselyn mukaan laskenut koronavuonna 2021 toteutetun kyselystä, jolloin nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuudet olivat poikkeuksellisen rajatut.

Nuoret myös selvästi suhtautuvat melko kriittisesti netin käyttöönsä ja haluaisivat vaikuttaa siihen. Kuitenkin vain 45 prosenttia nuorista kuvailee hallitsevansa puhelimen ja netin käytön hyvin.

Lue lisää tuloksista MLL:n verkkosivuilta.