Mielenterveyden vahvistajan käsikirja – Tukea nuorten mielenterveyttä edistävään työhön

 
Käsikirja on perusteos nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyttä edistävään työhön.

Teoksen painopiste on erityisesti etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan piirissä olevien nuorten tukemisessa, mutta sisällöt toimivat myös muussa nuorten ohjaustyössä.

Mielenterveyden vahvistajan käsikirjassa lähestytään mielenterveyden edistämistä seuraavien teemojen kautta: 

  • Mielenterveys pähkinänkuoressa
  • Nuoren minäkäsitys ja mielenterveys
  • Mielenterveyttä edistävä työote
  • Läsnäolo nuoren mielenterveyden järkkyessä
  • Nuoren mielenterveyttä vahvistetaan yhdessä

Käsikirja on tuotettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa ja Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n koordinoimaa Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskustoimintaa (2021-2023). Käsikirjan kehittämiseen osallistui myös joukko etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan ammattilaisia, sekä Inton ja EHYT ry:n asiantuntijoita.

Tutustu käsikirjaan Mieli ry:n verkkosivuilla