THL:n MoniSuomi-tutkimus: Maahanmuuttaneet kokevat syrjintää Suomessa erityisesti syntyperän ja etnisyyden perusteella

 
Suomeen muuttaneesta aikuisväestöstä 42 prosenttia kertoi tulleensa syrjityksi edellisen vuoden aikana ja heistä peräti 75 prosenttia arvioi syrjinnän perustuneen syntyperään, etniseen taustaan tai ihonväriin. Tulos selviää THL:n MoniSuomi-tutkimuksesta.

Useimmin syrjintää syntyperään, etniseen taustaan tai ihonväriin perustuen raportoivat Afrikasta Suomeen muuttaneet miehet ja naiset sekä Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta Suomeen muuttaneet miehet. Heistä syrjintää näillä perustein kokeneiden osuus oli noin 40 prosenttia kyselyä edeltäneen vuoden aikana.

Maahanmuuttaneet kokivat harvemmin ikään ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää kuin koko väestö. Suomen koko väestössä yleisimmät koetun syrjinnän syyt ovat ikä ja sukupuoli.

MoniSuomi-tutkimuksessa selvitettiin Suomessa asuvan ulkomailla syntyneen aikuisväestön terveyttä, hyvinvointia ja sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia kyselytutkimuksella vuonna 2022. Kyselyyn vastasi 7 838 henkilöä, jotka ovat itse syntyneet ja heidän vanhempansa ovat syntyneet muualla kuin Suomessa.

MoniSuomi-tutkimuksen rahoittajina toimivat työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit, sekä Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.

Lue lisää THL:n verkkosivuilta.