Uusi työkirja nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen

Nuorten kansalaistoimijuutta tarkasteleva työkirja auttaa järjestöjä kehittämään tulevaisuuskestävämpää vapaaehtoistoimintaa. 2030-luvulle sijoittuvien tulevaisuuskuvien kautta vapaaehtoistoiminnan kehittäjät pääsevät tutkimaan erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia, kehittämään tulevaisuusajatteluaan ja systeemisen ajattelun kautta pohtimaan oman organisaationsa toimintaa tässä hetkessä.

Tutustu Työkirjaan Kansalaisareenan verkkosivuilla.