Korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyskysely: Yksinäisyys näkyy suurella osalla opiskelijoista mielenterveysongelmina – vain harvalle on tarjottu apua 

 
Kyselyyn vastasi 1975 opiskelijaa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista ympäri Suomen.  Kyselyyn vastanneista korkeakouluopiskelijoista puolet koki haitallista yksinäisyyttä ja heistä peräti 43 % tunsi, ettei voi itse vaikuttaa yksinäisyyteensä.

Peräti puolet (51 %) kyselyyn vastanneista korkeakouluopiskelijoista koki yksinäisyyttä melko usein tai jatkuvasti.

Yksinäisyys aiheuttaa mielenterveysongelmia ja vaikeuttaa opintoja. Vain harva, 5 % yksinäisyyttä kokevista opiskelijoista oli saanut apua yksinäisyyteensä korkeakoulustaan ja joka kymmenes koki, ettei korkeakoulu panosta yksinäisyyden vähentämiseen.

Kyselyn toteutti Helsinki Missio. Vastauksia keräsivät Nyyti, SYL, Samok, monet ainejärjestötoimijat ja korkeakoulut.

Lue lisää kyselyn tuloksista Helsinki Mission verkkosivuilta.

 

Asiasanat

valtakunnallinen,