Pohjois-Karjalan hy­vin­voin­tia­lue myön­si 20 000 eu­roa jär­jes­tö­jen tee­ma-avus­tuk­si­na

 
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti 23.5. järjestöjen teema-avustusten myöntämisestä.

Järjestöjen tukemiseen on varattu hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviossa 200 000 euroa, josta 10 prosenttia kohdistettiin ilmiöpohjaisiin teema-avustuksiin.

Teema-avustukset ovat hyvinvointialueen uusi avustusmuoto, jolla vastataan äkilliseen tai ajankohtaiseen toimintaympäristön tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen. Vuonna 2024 teema-avustuksilla avustettavien toimintojen tuli kiinnittyä lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävään järjestötoimintaan, joka sisällöltään liittyy hyvinvointialueen tehtäviin eli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen.

Avustushakemuksia saapui yhteensä 13 kpl ja avustuksia myönnettiin kahdeksalle eri järjestölle. Teema-avustuksilla tuetaan muun muassa erityistä tukea tarvitsevien perheiden leiritoiminnan järjestämistä, nuorten kiusaamiskokemusten käsittelyä, vanhemmille suunnattua ryhmätoimintaa sekä lasten ja perheiden kokonaisvaltaista elintapojen tukemisista.

Lue lisää Siun soten verkkosivuilta.