Kouluterveyskysely 2023:Koronapandemian aikana lisääntyneet nuorten mielenterveysongelmat eivät olleet vähentyneet

 
Lähes kolme neljästä tytöstä raportoi mielenterveysongelmista koronapandemian jälkeen. Erityisesti yläasteen tytöillä ongelmat lisääntyivät entisestään, käy ilmi THL:n tuoreesta nuorten pandemian jälkeistä mielenterveyttä tarkastelleesta tutkimuksesta.

Poikien osalta kehitys on hieman suotuisampaa, erityisesti lukion pojilla mielenterveyden ongelmat pääsääntöisesti vähentyivät. Yksinäisyys väheni keväästä 2021 kaikissa ryhmissä, mikä oli odotettavaakin ajatellen korona-aikaa ja silloin vallinneita koulujen sulkuja sekä sosiaalisen elämän rajoituksia.

Positiivinen poikkeus huolta herättäviin kehityskulkuihin oli masennuksen ja ahdistuneisuuden kääntyminen selvään laskuun transnuorten keskuudessa.

Tutkimuksen tulokset perustuvat yhteensä 384 813 perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaan, 208 419 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijan sekä 120 822 ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijan antamiin vastauksiin vuosien 2015–2023 Kouluterveyskyselyissä.

Lue lisää THL:n verkkosivuilta.