Kaipaatko vertaistukea? – Tutustu Vertaistoimintaa Pohjois-Karjalassa -oppaaseen

Vertaistoimintaa Pohjois-Karjalassa -oppaaseen 2024 on koottu Pohjois-Karjalan alueella toimivien vertaistukiryhmien ja vertaistuen yhteyshenkilöiden tietoja. Oppaan tarkoitus on helpottaa vertaistoiminnan löytämistä. Opas on suunnattu Pohjois-Karjalan asukkaille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille vertaistoiminnasta kiinnostuneille.

Vertaistuella ja vertaistoiminnalla on monenlaisia muotoja. Vertaistoiminta on ihmisten keskinäistä apua ja tukea, jossa samantyyppisiä asioita kokeneet ihmiset tukevat toisiaan vastavuoroisesti. Vertaisryhmä voi perustua täysin osallistujien vertaisuuteen tai vertaistukiryhmän ohjaajana voi toimia koulutettu vapaaehtoinen tai ammattilainen.

Monilla yhdistyksillä ja muilla toimijoilla on myös nimettyjä vertaistukihenkilöitä, joihin voi ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti, puhelimitse tai verkon välityksellä esimerkiksi sairauteen tai elämäntilanteeseen liittyen.

Vertaistoiminnan opasta päivitetään vuosittain. Otathan huomioon, että vertaistoiminnassa on taukoja kesäaikana. Uudet vertaistoiminnot ja käynnistyvät vertaistukiryhmät löydät Lähellä.fi -palvelusta.

Tutustu Vertaistoimintaa Pohjois-Karjalassa -oppaaseen 2024 tästä.

Vertaistoimintaa Pohjois-Karjalassa 2024 -opas löytyy pdf-tiedostona: pksotu.fi/olka-toiminta/vertaistuki/

Oppaan kokoamisesta on vastannut Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry / OLKA-
toiminta.

 

 

Asiasanat

vertaistuki,