Yhdistysyhteistyö Pohjois-Karjalassa-sivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n ylläpitämää verkkopalvelua https://www.yhdistysyhteistyo.fi/. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Yhdistysyhteistyö Pohjois-Karjalassa-sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö verkkopalvelussa

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia, mutta ne tullaan korjaamaan mahdollisimman pian käytössä olevien resurssien puitteissa.

 • Onnistumiskriteeri WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A Havaittava)
  Otsikkotasojen käytössä on puutteita verkkopalvelun sisältösivuilla. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi.
 • Onnistumiskriteeri WCAG 2.4.4 Linkkien nimeäminen (Taso A Hallittava)
  Verkkopalvelun sisältösivuilla on tekstisisältöä, jotka sisältävät epätäsmällisiä linkkitekstejä. Kaikissa linkeissä ei ole riittävän kuvaavaa linkkitekstiä vaan linkki on url-muodossa tai siinä on epätäsmällinen teksti, esimerkiksi lue lisää tai klikkaa tästä.
 • Onnistumiskriteeri WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput (Taso AA Hallittava).
  Verkkosivuston elementtien nimilapuissa esiintyy puutteita.
 • Onnistumiskriteeri WCAG 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (Taso AA Ymmärrettävä)
  Kriteerin täyttymistä vaativat ehdot elementtien johdonmukaisesta merkitsemisestä eivät toteudu täydellisesti ja niissä esiintyy virheitä.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

 • Onnistumiskriteeri WCAG 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa (Taso AA Havaittava)
  Osoittimen viemällä päävalikon päälle tulee näkyviin alasvetovalikko. Kriteerin vaatimat ehdot eivät täyty, koska näkyviin tullutta sisältöä saa piilotettua siirtämättä osoitinta. Alavalikon näkyviin saaminen kohdistamalla osoitin siihen on katsottu olevan olennainen toiminto verkkopalvelun toiminnan kannalta. Valikon toimiminen edellä mainitulla tavalla on automaattinen osa WordPress-WWW-sisällönhallintaohjelmistoa, jolle Toimeksi-verkkopalvelukokonaisuus on rakennettu.
 • Onnistumiskriteeri WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A Havaittava)
  Otsikkotasoissa on puutteita mm. sivuilla, joissa on käytetty lyhytkoodien listauksia. Lyhytkoodien listauksissa on määritelty koko Toimeksi – verkkopalvelukokonaisuudessa automaattiset otsikkotasot. Näiden muuttaminen vaikuttaisi automaattisesti jokaisen sivun listauksiin, joissa on käytössä lyhytkoodinostot, jolloin otsikkotasoissa olisi virheitä joka tapauksessa osalla sivuista ja sivujen luettavuus kärsisi. Puuttuvien otsikkotasojen lisääminen olisi ongelmallista sivujen tarkoituksenmukaisen rakenteen kannalta.
 • Onnistumiskriteeri WCAG 4.1.1 Jäsentäminen (Taso A Toimintavarma)
  Kriteerin täyttymistä vaativat ehdot eivät toteudu täydellisesti ja niissä esiintyy virheitä.

Sisältöä sivustolle tuottavat useat toimijat Pohjois-Karjalasta, joiden tuottamien sisältöjen tarkistamiseen ei ole varattu resurssia. Tulevaisuudessa sisällöntuottajia kehoitetaan kiinnittämään huomioita saavutettavuusvaatimuksiin, mutta muutosten tekeminen nykyiseen sisältöön on kohtuuton rasite, sillä työhön ei ole varattu resurssia.

 • Onnistumiskriteeri WCAG 1.1.1 Vaihtoehtoiset tekstit kuville (Taso A Havaittava)
  Osasta sivustolla julkaistuista kuvista puuttuu kuvatekstit.
 • Onnistumiskriteeri WCAG 2.4.4 Linkkien nimeäminen (Taso A Hallittava)
  Sivustolla on tekstisisältöä, jotka sisältävät epätäsmällisiä linkkitekstejä. Kaikissa linkeissä ei ole riittävän kuvaavaa linkkitekstiä vaan linkki on url-muodossa tai siinä on epätäsmällinen teksti, esimerkiksi lue lisää tai klikkaa tästä.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä.

Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin kuten:

 • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018  ja joita ei tarvita asiointiin.
 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Niiltä osin kuin ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja tarvitaan asiointiin, muutamme nämä keskeiset asiointiin tarvittavat liitetiedostot saavutettaviksi. Teemme saavutettavuuskorjauksia sitä mukaa kuin tiedostoja päivitetään.

 • Verkkopalvelusta löytyy käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia. Verkkopalveluun tuottavat sisältöä eri yhdistysten ja yhteisöjen toimijat. Verkkopalvelun käyttäjät voivat lisätä sivustolle sisältöjä, linkkejä, liitetiedostoja sekä valokuvia. Näiden tietojen osalta ei voida taata verkkopalvelun ylläpitäjän puolesta saavutettavuutta, vaan jokainen ilmoituksen tekijä on itse vastuussa julkaisemastaan sisällöstä.


Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat Yhdistysyhteistyö Pohjois-Karjalassa-sivuston ylläpidon (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n) tekemään itsearviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Testauksessa on käytetty apuna WAVE – saavutettavuustyökalua.


Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi:

Valvontaviranomainen
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Saavutettavuusseloste on laadittu 22.9.2020.
Saavutettavuusseloste on päivitetty 3.3.2023

 Muokattu viimeksi: 03.03.2023