YTY – MAAKUNNALLINEN MIELENTERVEYSTYÖN YHDISTYSYHTEISTYÖ

Tule mukaan YTY-toimintaan!  YTY on Siun soten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen (Miepä) ja psykiatrian klinikan, seurakuntien, kolmannen sektorin mielenterveysyhdistysten sekä hankkeiden maakunnallinen yhteistyöfoorumi. Foorumit kokoontuvat alueittain säännöllisesti tiedottamaan uusista toiminnoistaan, sopimaan yhteistyöstä.


Yhdistysyhteistyön muodot

YTY-foorumeissa kohtaavat Siun Soten työntekijät ja  tietyllä alueella toimivat yhdistykset, hankkeet ja muut yhteistyötahot, jotka edistävät hyvinvointia, mielenterveyttä ja psyykkistä toimintakykyä.  YTY-foorumeissa voidaan pohtia yhdessä tekemisen muotoja ja kohdentaa toimintaa kyseisen alueen tarpeiden mukaisesti.

Yhteistyön muotoja ovat:

 • säännölliset kokoontumiset ”YTY-foorumit”
 • yhteinen toiminnan suunnittelu: yhteinen vuosikello ja sen päivitys
 • toiminnalliset ryhmät, vertaisryhmät, kohtaamispaikat
 • retket ja leiripäivät
 • työtoiminta, työpajat
 •  muu virkistystoiminta (ilmaisliput, alennukset)
 • yhteinen tilojen käyttö (kustannukset)
 •  toimivien tiedotuskanavien käyttö (mm. some)
 • asiakkaiden osallisuuden toteutuminen

Siun soten Mielenterveys- ja päihdetyön asiakasraati on yhteistyötä psykiatrian erikoissairaanhoidon ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakaslähtöiseksi kehittämiseksi. Asiakasraati on perustettu 2017. Asiakasraadin jäsenet ovat vapaaehtoisia, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaina tai omaisina. Mukana on myös järjestöjen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä psykiatrian klinikan työntekijöitä ja kokemusasiantuntijoita.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraadin yhteistyömuotoja ovat:

 • valmistelee asukkailta tulleita aloitteita ja ehdotuksia psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi
 • toimii psykiatrian ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen kutsumana yhteistyötahona kehittämisessä
 • nimeää kehittämistyöryhmät eri kehittämistehtäviin
 • säännölliset kokoontumiset 4-6 krt/vuosi

L-talolla, psykiatrian klinikalla yhdistysyhteistyötä tehdään Järjestö Olohuoneella sekä osastoilla. Järjestö Olohuone on perustettu 2016.

Olohuoneen toiminta on tauolla remontin takia vuoteen 2022 saakka.

Järjestö Olohuoneen yhteistyön muotoja ovat:

 • säännölliset kokoontumiset
 • kohtaamispaikka Olohuoneen avoinna pitäminen ja toiminnallinen ohjelma ja yhteiset tapahtumat
 • kokemusasiantuntijatoiminta
 • Järjestöjen tiedotus L-talon henkilöstölle, potilaille ja omaisille
 • omaisneuvontapalaveri

YTY-yhdyshenkilöt

Kullekin alueelle on nimetty mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstöstä alueelliset yhdyshenkilöt. Psykiatrian klinikassa yhdyshenkilöt on nimetty yksiköittäin.

Jos haluat tulla mukaan YTY-toimintaan, ota yhteyttä alueesi yhdyshenkilöön:

YTY-yhteistyön yhdyshenkilöt mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja psykiatrian klinikassa ja asiakasraati


YTY-toiminnalla on maakunnallinen koordinaatioryhmä.

Maakunnalliseen koordinaatioryhmään kuuluvat

Anni Pesonen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry
Maarit Kinnunen, ylihoitaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut, Siun Sote
Mireille Tarkiainen, ylihoitaja, psykiatrian klinikka, Siun sote
Seija Turtiainen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry

 


Yhdistysyhteistyön vuosikello

1. Vuosittainen maakunnallinen kokoontuminen keväällä
2. Alueelliset kokoontumiset ja L-talon Järjestö Olohuone x2/vuosi
3. Asiakasraati 4-6 krt / vuosi
4. Toiminnan arviointi kevät


Lisätietoa YTY-toiminnasta:

YTY-yhteistyön käytännöt -kooste Muokattu viimeksi: 09.06.2022