TÄYDENNYSHAKU KEVÄT 2024

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn hakee täydennyshaussa 15.4.-14.5. varajäseniä kaudelle 2023-2025 seuraaville toimialoille:

  • harrastusjärjestöt
  • kylä- ja kotiseutuyhdistykset

JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa. Janen kokoonpanoon voit tutustua täältä.

Neuvottelukunnan kokoonpanon osalta noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
  • Neuvottelukunnan jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka ovat alansa asiantuntijoita, aktiivisia henkilöitä ja joilta löytyy aikaa ja tahtoa rakentaa järjestöyhteistyötä neuvottelukunnan puitteissa.
  • Valittu edustaja sitoutuu toimimaan viestin viejänä neuvottelukunnan ja oman toimialueensa järjestöjen välillä.
  • Kokoonpanossa pyritään siihen, että mukana on sekä järjestöjen työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on oltava Pohjois-Karjala.

Järjestöasiain neuvottelukunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista. Matkakulut pyritään korvaamaan, jos jäsenen taustataholla ei ole mahdollista maksaa matkakorvauksia.

Aikataulu

Ehdotukset yhdistyksiltä järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 14.5.2024 mennessä sähköisellä lomakkeella https://link.webropol.com/s/janetaydennyshaku2024

Ehdotusten ja valintakriteerien pohjalta työvaliokunta valmistelee ehdotuksen kokoonpanon  täydennyksestä JANElle.  JANE hyväksyy 11.6.2024 kokouksessa Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselle esiteltävän ehdotuksen. Pohjois-Karjalan maakuntahallitus vahvistaa kokoonpanon JANEn ehdotuksen pohjalta.

Lisätietoja

Anne Pyykkönen, JANEn sihteeri, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, anne.pyykkonen@pksotu.fi, 045 117 9340

yhdistysyhteistyö.fi/jane

 Muokattu viimeksi: 11.04.2024