PAIKALLIS-JANET


Paikallis-JANE
on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, järjestöjen yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-JANEjen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta.

Paikallis-JANE toiminnan tavoitteena on yhteistyön lisääminen yhdistysten välillä ja päällekkäisyyksien karsiminen, yhdistyskentän voimien vahvistaminen, yhteistyön tiivistäminen yhdistysten ja kunnan välillä ja vaikuttaminen: yhdistyskentän äänen tuominen kunnan kehittämistoimintaan.

Kunnan näkökulmasta uusi rakenne helpottaa yhteydenpitoa ja esimerkiksi järjestöedustajan nimeämistä kaupungin tai kunnan työryhmiin: yksittäisellä järjestöllä on paikallis-JANEn myötä taustatukea työryhmässä toimimiselle ja edustaja puhuu useamman kuin yhden järjestön äänellä.

Tällä hetkellä paikallis-JANEja toimii Kontiolahdella, Outokummussa, Rääkkylässä
ja Nurmeksessa (järjestöjen yhteistyöryhmä).

Paikallis-JANE -toiminnan ja Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn vuoropuhelun kautta vahvistetaani laaja-alaisesti maakunnan järjestöjen äänen kuulumista myös maakuntatason vaikuttamis- ja kehittämistyössä.

 

Yhteistyössä on voimaa! Esimerkkejä paikalis-Janejen toiminnoista

  • Toimintasuunnitelma, tavoitteiden kirjaaminen, tehtävien ja seurannan määrittely
  • Yhdistysiltojen suunnittelu yhteistyössä kunnan kanssa
  • Yhteistyön tiivistäminen tapahtumissa ja koulutuksissa
  • Paikallis-JANEn kokouksissa käsitelty mm. järjestöavustuksia ja kunnan hyvinvointikertomusta.
  • Yhteyshenkilöiden tai edustajien valinta: maakunnan JANE, kaupungin/kunnan hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunta, muut työryhmät
  • Järjestö-kuntayhteistyönasiakirjan käsittely/teko
  • Tiedottamisen kehittäminen
  • Paikallis-JANE toimii laajemmin yhdistyskentän äänenä.
RALLISTA RAKENTEISIIN

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan JANEn roolissa usean järjestön talkootyönä toteutettiin vuonna 2016-2017 Yhistykset yhessä –Järjestöralli-kierros Pohjois-Karjalan kunnissa ja pitäjissä : 22 tilaisuutta, 450 osallistujaa. Tilaisuuksissa keskusteltiin kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä, paikallisten järjestöasiain neuvottelukuntien (paikallis-JANEjen) perustamisesta ja yhdistysagenttien nimeämisestä. Keskusteluissa lähdettiin liikkeelle järjestöjen toiveista ja tarpeista yhteistyöhön liittyen ja kunnat kutsuttiin vuoropuheluun mukaan.

Järjestörallin tuloksena on syntynyt neljä paikallis-JANEa: Rääkkylän JANE, Pyhäselän JANE, Outokummun JANE ja Heinäveden JANE.  Kontiolahti käynnisti paikallis-JANE toiminnan vuonna 2019 ja perustamiskokous pidettiin 19.9.2019. Paikallis-JANEissa on 5-8 jäsentä. Kaupungin tai kunnan yhteyshenkilöt toimivat kokouksen sihteerinä ja koollekutsujana.

Paikallis-JANEjen muotoa ja toimintakäytänteitä rakennetaan yhdessä paikallisten neuvottelukuntien kanssa. Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn uudistamistyötä, paikallis-JANEjen  rakentamista ja tukemista  sekä järjestöjen roolin vahvistamista uudistuvissa rakenteissa on tehty mm. STEAn  Järjestö 2.0 -Pohjois-Karjala -hankkeessa/ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (2017-2020).

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta Jane tukee paikallis-JANEjen toimintaa. Tälle sivustolle kootaan tietoa paikallis-JANE -toiminnasta Pohjois-Karjalassa.

Lisätietoja:

Anne Pyykkönen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, anne.pyykkonen(at)pksotu.fi, 045 117 9340

 Muokattu viimeksi: 09.06.2022