Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2025

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2021-2025 hyväksyttiin JANEn kokouksessa 31.8.2021 ja Pohjois-Karjalan maakuntahallituksessa 20.9.2021. Ohjelma julkaistiin digiversiona Pohjois-Karjalan järjestöpäivässä 30.10.2021.

Tutustu Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmaan, painopisteisiin ja kehittämistavoitteisiin tästä:

Yhteistyössä hyvinvointia – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2021-2025

Kuva: Anniina Löytönen

Yhdistysohjelman materiaalipankki


Yhteistyössä hyvinvointia – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2025 on julkaistu

30.10.2021
Monipuolinen ja aktiivinen yhdistys- ja kansalaistoiminta tarjoaa mielekästä elämää ja osallisuutta ihmisille. Toiminta on kaikille avointa, uusia ihmisiä kiinnostavaa ja yhdistystoimintaa uudistetaan rohkeasti yhdessä osallistujien kanssa. Yhdistysten toimintaedellytykset maakunnassa ovat hyvät. Yhdistykset toimivat yhteistyössä toistensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi sekä elinvoimaisen maakunnan kehittämiseksi.

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2021-2025 on maakunnan yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021–2025 sekä yksi Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT 2025:n toimenpideohjelmista.

Yhdistysohjelmalla on kolme strategista painopistettä: uudistuva ja kestävä kansalaistoiminta, yhdistysten välinen yhteistyö ja hyvinvointia kumppanuudessa. Eri toimijat voivat hyödyntää yhdistysohjelmaa hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa Pohjois-Karjalassa. Ohjelman tekemiseen osallistui yhteensä 180 eri toimijaa ja 381 ihmistä. Ohjelmatyöstä vastasi Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

2020-luku on monella tapaa yhdistystoiminnan ja yhdistysten toimintaedellytyksien kannalta merkittävä. Toimintaympäristön muutokset, väestön ikääntyminen, rakenteelliset muutokset kunnissa, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä koronapandemian vaikutukset edellyttävät myös yhdistyskentän toiminnan uudistumista ja kehittämistä. On tärkeää, että yhdistys- ja kansalaistoiminnan toimintaedellytykset turvataan Pohjois-Karjalassa.

Tutustu Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmaan, painopisteisiin ja kehittämistavoitteisiin tästä: Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2021-2025

Lisätietoja Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmasta:

Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044 715 2060, www.jelli.fi/yhdistysohjelma

Mari Nupponen, hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, mari.nupponen@pohjois-karjala.fi, 050 512 3432

 


LAUSUNTOPYYNTÖ Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2021-2025 -luonnokseen

1.6.2021

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE pyytää lausuntoa Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman 2021-2025 -luonnokseen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimeksiannosta.

Aikataulu: Lausunnot pyydetään jättämään 30.6.2021 mennessä sähköisen lomakkeen kautta.

Lomakkeeseen pääset tästä: https://link.webropol.com/s/pkyhdistysohjelma2021-2025

Luonnos: Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2021-2025 LUONNOS

 

Lisätietoja: Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, hanna.kaariainen(a)pksotu.fi, p. 044 715 2060

Pentti Ojajärvi, kulttuuriasiantuntija, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto,
pentti.ojajarvi(at)pohjois-karjala.fi, 050 439 8104


Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmatyö on käynnissä, tule mukaan tekemään tulevaisuutta!

Vuoden 2021 aikana laadittava Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021-2025 sekä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT2025:n toimenpideohjelma. Yhdistysohjelma laaditaan nyt kolmatta kertaa Pohjois-Karjalaan.

Pohjois-Karjalassa on noin 3800 eri alojen yhdistystä. Yhdistyksillä on tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjinä. Toimintaympäristön muutokset, väestön ikääntyminen, rakenteelliset muutokset kunnissa, sote-uudistus sekä koronapandemian vaikutukset edellyttävät myös järjestökentän toiminnan uudistumista ja kehittämistä.

Lähtökohtana yhdistysohjelmatyölle on ollut järjestölähtöisyys. Yhdistysten ideoita ja toiveita tulevaisuuden kehittämiskohteiksi kerätään mm. Pohjois-Karjalan järjestökyselyllä, työpajoilla sekä lausuntokierroksella.

Yhdistysohjelman tavoitteena on tehdä näkyväksi Pohjois-Karjalan yhdistystoimintaa ja kentän kehittämistarpeita. Yhdistysohjelmaan on koottu yhdistyskentän yhteinen näkemys tulevaisuuden painopisteistä ja kehittämistavoitteista. Ohjelma toimii työvälineenä yhdistyksille, kunnille, Siun sotelle ja muille toimijoille yhdistystoiminnan kehittämiseksi ja yhteistyön rakentamiseksi. Yhdistysohjelmaa voidaan hyödyntää hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmastas vastaa Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Ohjelman kokoamisesta vastaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Lisätietoa:

Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, hanna.kaariainen(a)pksotu.fi, p. 044 715 2060

Pentti Ojajärvi, kulttuuriasiantuntija, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto,
pentti.ojajarvi(at)pohjois-karjala.fi, 050 439 8104

 


Yhdistysohjelma-aikajana pdf

Yhdistysohjelman kuntakierros:

 

Materiaaleja:

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmadiat 3/2021. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman luonnos painopisteistä ja ehdotuksia toimenpiteiksi.

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman käynnistäminen_JANEn kokous 2.2.2021

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman aikataulu- ja työsuunnitelma

Pohjois-Karjalan järjestökysely 2021 raportti ja yhteenveto/ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman kokoaminen toteutetaan Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen  ja JANE maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä -hankkeen/ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys (Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto) resursseilla.Muokattu viimeksi: 24.10.2022