YHDISTYKSEN RAHOITUS JA VARAINHANKINTA

Yhdistystoiminnassa tarvitaan monenlaisia resursseja: rahaa, tiloja, ihmisten aikaa ja välineitä. Tässä osiossa voimme vaihtaa kokemuksia resurssien hankkimisesta ja vaihtamisesta.

Oman toiminnan tuotot

Julkinen rahoitus ja muut julkiset resurssit

Yksityinen rahoitus ja muut yksityiset resurssit

  • Lahjoitukset, mm. Lions Clubit, Rotaryt, yritykset
  • Vanhojen tanssit: lipputulojen lahjoitus
  • Seurakunta: kolehti, tilat, lastenhoito
  • Hyväntekeväisyystapahtumat
  • Sponsorit
  • Pullonpalautus

Yritysyhteistyö

Yleistä rahoituksesta

Työllistäminen

Vinkkejä ja tukea varainhankintaan

Lahjoitusten kerääminen
Sosten järjestöoppaan artikkelissa tarkastellaan, millaisia välineitä tai tapoja on tarjolla varainhankintaan, lahjoitusten keräämiseen ja lahjoittajatietojen käsittelyyn.

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? – Neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan (pdf, tukiliitto.fi)
Kylien bisneskeissit -hankkeen opas on tarkoitettu pienille yhdistyksille ja niiden hallituksille avuksi talouden suunnitteluun, erityisesti varainhankintaan. Oppaaseen sisältyy käytännön varainhankinnan keinoja, joita voi käyttää apuna oman yhdistyksen toiminnan suunnittelussa.

Yhdistyksen varainhankinnan keinoja (kansio.fi)
Kokoomuksen Järjestötoiminnan sähköiseen käsikirjaan on koottu monille muillekin yhdistyksille käyttökelpoisia ideoita varainhankintaan.

Yhdistyksen varainhankinta : Keinoja pienten ja keskisuurten yhdistysten toiminnan rahoittamiseksi
Opinnäytetyö, Viestinnän koulutusohjelma, Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Opas yhdistyksille varainhankinnasta ja lainsäädännöstä (pdf)
Lehtori Timo Hynysen vuonna 2016 kirjoittama opas yhdistyksille.

Vinkkilista yhdistyksen varainhankintaan
Vinkkilistaa voit käyttää apuna miettiessäsi sopivia varainhankinnan muotoja juuri teidän yhdistyksellenne.


Mistä rahoitusta yhdistykselle korona-aikana?

Koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana julkaistu juttu Yhdistystorilla,

Lisää kannatusjäseniä

Onko yhdistyksenne kannatusjäsenmaksu merkittävän suuruinen? Jos yhdistyksenne säännöt sallivat kannatusjäsenyyden, käynnistäkää kampanja uusien kannatusjäsenten hankkimiseksi. Usein kannatusjäsenmaksut ovat huomattavasti varsinaisia jäsenmaksuja suurempia, sillä kannatusjäsenyys on tarkoitettu nimenomaisesti kanavaksi tukea tärkeäksi koettua toimintaa. Yhdistyksen jäsenhankintaan ei tarvita rahankeräyslupaa, joten kampanjan voi käynnistää nopeasti.

Nopea pienkeräys

Pyytäisittekö lahjoituksia yleisöltä? Tämä on rahankeräyslain alaista toimintaa, joten lupa tarvitaan aina. Uusi rahankeräyslaki kuitenkin mahdollistaa uudenlaiset pienkeräykset. Maksimikeräyssumma on 10 000 euroa ja kerätä voi tietyin edellytyksin myös muuhun, kuin yleishyödylliseen toimintaan. Pienkeräyksen voi käynnistää nopeasti ilmoituksella poliisille.

Jäsenet lahjoittajina

Ovatko jäsenenne tietoisia yhdistyksen taloudellisesti tilanteesta? Haluaisivatko he auttaa lahjoittamalla? Luvanvaraisen rahankeräyksen yksi määritelmä on yleisöön vetoaminen, joka tarkoittaa ennalta rajoittamatonta, määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä. Yhdistyksen jäsenet ovat rajattu ja tiedetty joukko, joten voidaan katsoa, että omilta jäseniltä lahjoitusten pyytäminen on mahdollista ilman rahankeräyslupaa. Tämä ei saa kuitenkaan missään tapauksessa sekoittua jäsenhankintaan. Lisäksi on ehdottomasti varmistuttava siitä, että pyyntö kohdistuu vain jäseniin eikä sitä julkaista laajemmalle yleisölle. Tähän esim. jäsenkirje on hyvä vaihtoehto.

Joukkorahoitus

Olisiko toiminnassanne jokin sellainen osio, jonka puitteissa voisitte rakentaa (vastikkeellisen) joukkorahoituskampanjan? Esim. https://mesenaatti.me/

Sponsorit

Voisiko koronatilanteen seurauksena löytyä jotain uusia yhteistyön paikkoja esim. paikallisten yrittäjien kanssa, joiden asiakasvirta on hiipunut? Mikä yhteinen tavoite teillä voisi olla?

Apurahat, hankerahoitukset, tuet

Erilaisia apurahoja, hankerahoituksia ja tukia on haettavissa pitkin vuotta.

 Muokattu viimeksi: 07.07.2023