SOSIAALI- JA TERVEYSALAN VERKKOLEHTIÄ

AIKAMERKKI
Aikamerkki on Työväen Sivistysliitto TSL:n yhteiskunnallinen verkkojulkaisu ja tarina-arkisto, joka päivittyy verkossa reaaliajassa. Se katsoo maailmaa työväenliikkeen arvojen näkökulmasta ja niitä pöyhien.

AIRUT-lehti
Näkövammaisten liiton jäsenlehti, jonka voi lukea printtinä, äänilehtenä, pistekirjoituksella, sähköisenä Luetus-julkaisuna sekä verkossa.

AIVOTERVEYS-lehti
Lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kattava Aivoliiton julkaisema lukupaketti aivoverenkiertohäiriöistä.

AIVOTUS-lehti
Asiaa aivovammasta. Aivovammaliitto ry:n lehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa.

DIAKONIA+-verkkolehti
Diakonia+ on kirkkohallituksen Diakonian ja sielunhoidon yksikön ylläpitämä verkkolehti. Suomessa diakonia on kanavoitunut seurakuntien, järjestöjen ja säätiöiden kautta ja kirkon diakonian pyrkimykseen edistää hyvää yhdessä eri toimijoiden kanssa.

ELINEHTO-lehti
Munuais- ja maksaliiton jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se sisältää tietoa munuais- ja maksasairauksista, ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Lehdessä on henkilöhaastatteluja, asiantuntijoiden artikkeleita sekä tietoa liiton ja yhdistysten tapahtumista, teemapäivistä ja kuntoutuskursseista.

ELÄKELÄINEN-lehti
Eläkeläiset ry:n  Eläkeläinen-lehti kertoo ikäihmisten elämästä Suomessa, mutta myös Suomen lähinaapureissa ja EU-maissa. Lehdellä on eri puolilla Suomea kymmeniä avustajia, joiden jutuissa kuuluu ikäihmisten oma ääni.

ENSKA-lehti
Enska on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti, jonka viisi teemanumeroa vuodessa pureutuu yhteiskuntaamme rohkeasti ja asiantuntevasti heikossa asemassa olevien perheiden näkövinkkelistä.

GERONTOLOGIA-lehti
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n julkaisema tieteellinen aikakauslehti, joka käsittelee vanhuutta ja elämänkulkua erilaisista näkökulmista.

JANUS-lehti
Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema neljästi vuodessa ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti. Lehti tarjoaa tutkimuksellisen julkaisu- ja keskustelufoorumin kaikille sosiaalipolitiikasta ja sosiaalityöstä kiinnostuneille, alan tutkijoille ja asiantuntijoille, opettajille, päättäjille sekä muille alasta kiinnostuneille.

KANSALAISYHTEISKUNNAN VERKKOLEHTI
Kansalaisfoorumin julkaisema  verkkolehti

KASVATUS&AIKA
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran julkaisema kasvatuksen historiaan suuntautunut moni- ja poikkitieteinen verkkojournaali. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, kirja-arvioita ja uutisia.

KETJU-lehti
Kehitysvammaliiton julkaisema Ketju-lehti kertoo kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten elämästä. Ketjun lukijat ovat kehitysvamma-alalla työtä tekeviä, kehitysvammaisten ihmisten omaisia ja muita alasta kiinnostuneita.

KUULUMISIA -lehti
SOS-lapsikylän julkaisema lehti pureutuu perheiden auttamiseen ja lastensuojelun tilaan Suomessa. Lehdessä haastatellaan asiantuntijoita ja esitellään ratkaisumalleja muun muassa ennaltaehkäisevän työn, perheiden hyvinvoinnin ja lastensuojelun kehittämiseksi. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

KYVYT KÄYTTÖÖN-lehti
Kyvyt käyttöön on osatyökykyisten työllistymisen erikoislehti, joka kertoo vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisestä ja työssä pysymisestä. Vates-säätiön julkaisema lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

LABYRINTTI-lehti
Labyrintti-lehti on ainoa mielenterveysomaisten asioihin erikoistunut lehti Suomessa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.Labyrintissä on tietoa muun muassa mielenterveysomaisten hyvinvointiin liittyvistä asioista, omaisyhdistysten toiminnasta, erilaisista sosiaalietuuksista, palveluista ja lainsäädännöstä. Lehti esittelee myös omaisyhdistysten toimintaa.

LAPSEMME-lehti
Lapsemme on Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti, joka tavoittaa suomalaiset lapsiperheet. Lehteä lukevat myös muut lasten ja nuorten asioista kiinnostuneet.

LEIJA-lehti
Kehitysvammaisten tukiliiton selkolehti Leija  ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Leija kirjoittaa kehitysvammaisten ihmisten asioista ja monet sen avustajista ovat itse vammaisia ihmisiä.

LIIKKEELLE-lehti
Kehitysvammaisten Tukiliiton MALIKE-toiminnan lehti, joka kokoaa ja esittelee Malikkeen toimintaa ja kokemuksia.

LUKSITKO- lehti
Erilaisten Oppijoiden liiton lehti kertoo oppimisvaikeuksista eri näkökulmista

LUUSTOTIETO-lehti
Luustoliiton neljästi vuodessa ilmestyvä Luustotieto-lehti on kattava lukupaketti luustoasioista kiinnostuneille. Lehdessä on luustoterveyttä ja osteoporoosia käsitteleviä asiantuntijoiden teema-artikkeleita, tieteellisiä ja muita uutisia sekä henkilöhaastatteluita

LÄHELLÄ-lehti
Lähellä-lehti on Omaishoitajat ja Läheiset –Litto ry:n julkaisu, joka tarjoaa tietoa sekä yhdistyksen jäsenille, omaishoitajille sekä muille omaishoitamisen arjesta ja edunvalvonnan kysymyksistä kiinnostuneille. 4 kertaa vuodessa ilmestyvä lehti.

MEDIUUTISET
Mediuutiset on terveysalan ammattilaisten sitoutumaton uutis- ja ajankohtaismedia.

PATINA-verkkolehti
Patina on Senioriliiton värikäs jäsenlehti. Liiton ja jäsenten  kuulumisten lisäksi lehti antaa vinkkejä terveelliseen ja iloiseen elämään monipuolisesti liikuntaohjeiden, ruokareseptien, kirjauutuuksien ja muotitietouden avulla.

PELASTAKAA LAPSET -verkkolehti
Pelastakaa Lapset ry:n julkaisema verkkolehti

PLAN-lehti
Plan on Plan Suomi Säätiön asiakaslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa Lehdessä on asiaa Planin  kehitysyhteistyöstä sekä ohjelmamaiden yhteiskunnista ja niiden kehityksestä. Asian lisäksi siinä on kevyempää lukemista, joka kuitenkin aina liittyy tavalla tai toisella Planin toimintaan

RIKU-lehti
RIKU – Rikosuhripäivystyksen julkaisu ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehti käsittelee rikoksen uhriksi joutumista ja rikoksen uhriin liittyviä ajankohtaisia asioista asiantuntevasti ja kansantajuisesti.

SOSIAALIVAKUUTUS-lehti
Sosiaalivakuutus on sosiaali- ja terveysturvan asiantuntijalehti Kelan sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Lehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa.

SYDÄN-lehti
Sydän-lehti on ilmestynyt Sydänliiton julkaisemana lähes 60-vuotta ja myös verkkolehtenä vuodesta 2007 lähtien.

TAITE-lehti
Taite on Irti Huumeista ry:n huumetyön erikoislehti.  Lehti käsittelee laajalti teemoja huumetyön ympärillä ja seuraa ajassa tapahtuvia muutoksia.

TALENTIA-lehti
Ammattijärjestö Talentian julkaisema lehti kertoo sosiaalialan ilmiöistä, työstä, tekijöistä, asiakkaiden elämäntilanteista, innovaatioista, tutkimuksesta, koulutuksesta ja kansainvälisistä virtauksista. Lehden teemoihin kuuluvat myös sosiaalialan työelämäkysymykset. Talentia-digilehden jutut ovat vapaasti luettavissa.

TIIMI-lehti
Tiimi on päihdetyön erikoislehti, joka seuraa alan ajankohtaisia ilmiöitä, kehityssuuntia ja tapahtumia – koskivat ne sitten päihdepolitiikkaa, hoitoa, ehkäisyä tai tutkimusta. Tiimi ilmestyy A-klinikkasäätiön julkaisemana viisi kertaa vuodessa.

TUKIVIESTI
Tukiviesti on Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n  jäsenlehti, joka seuraa sosiaalialan ja erityisesti kehitysvamma-alan kysymyksiä. Perheille tärkeiden aiheiden käsittely on yksi lehden perustehtävä.Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Uusimmat Tukiviestit  luettavissa  issuu-palvelusta.

TYÖTTÖMÄT-verkkolehti
#tyottomat on Työttömien Keskusjärjestön sähköinen lehti, jossa julkaistaan työllisyyteen liittyvää materiaalia.

UUSI INVALIDI -lehti
Uusi Invalidi on Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n julkaisema lehti.

UAS JOURNAL
Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen UAS Journal viestittää ammattikorkeakoulujen toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille amkeissa tapahtuvasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä.

VANHUSTYÖ-lehti
Lehdessä on käytännön esimerkkejä ja asiantuntijapuheenvuoroja, jotka käsittelevät ikääntymistä laaja-alaisesti. Seuraamme alan kehitystä, kerromme kehittämistoiminnan tuloksista, tutkimuksista ja arjen kokemuksista. Otteita lehdestä luettavissa verkossa.

VERRATON- lehti
ADHD-liitto julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Verraton-lehteä yhdessä Aivoliiton kanssa.

VOIMAA RUUASTA -lehti
Gerontologinen ravitsemus Gery ry edistää ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista hyvinvointia monialaisesti ravitsemuksen, liikunnan ja ryhmätoiminnan avulla ja toiminta julkaisee Voimaa ruuasta -lehteä.

YMPÄRISTÖKASVATUS-lehti
Ympäristökasvatus ilmestyy verkossa neljä kertaa vuodessa. Verkkolehdessä julkaistaan alan uutisia ja vinkkejä sekä esitellään ympäristökasvattajien työtä ja siihen soveltuvia materiaaleja.


PUUTTUUKO VERKKOLEHTENNE LISTALTA? Ilmoita lehti-vinkki lähettämällä sähköpostia:

Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
marleena.laakso(at)pksotu.fiMuokattu viimeksi: 19.07.2022