SÄÄTIÖT, RAHASTOT JA ERI OHJELMAT RAHOITUSMAHDOLLISUUTENA

Lukuisat säätiöt, rahastot ja muut tahot tarjoavat tukimahdollisuuksia myös yhdistyksille ja yhteisöille. Sivustolle on koottu tietoa rahastoista, säätiöistä eri ohjelmista sekä esimerkkejä yhdistysten saamista apurahoista.


ALFRED KORDELININ RAHASTO
Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta.

TAMMIKUUN HAKU: Tammikuussa voi hakea suuret kulttuurihankkeet sekä kaupunki ja kohderahastojen apurahoja.
ELOKUUN HAKU :  Säätiö myöntää henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia 26 000 ja 13 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja tieteeseen ja kulttuuriin yksityishenkilöille. Yhteisöille myönnettävän kohdeapurahan suuruus on enintään 35 000 euroa.

Esimerkkejä yhdistyksille v. 2023 myönnetyistä apurahoista:

  • Nurmeksen Kesämusiikin ja Kesäakatemian kannatusyhdistys ry: Nurmeksen Kesämusiikki 29.6.-7.7.2024 ”Kesäakatemia Kesämusiikissa” – luentoihin työpajoihin ja konserttiesittelyihin. 9000€
  • Kalliolan Setlementti ry: hankkeen toteuttamiseen: Virtuaalinen 3D-Oppitupa ja työpajasarja haavoittuvassa asemassa oleville.32 000 €
  • Suomalainen perheteatteri ry: Kymmenen Satujen suojassa -hankkeen toteuttamiseen. 10 000€
  • Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry: Aistit edellä kestävään syömiseen – tapahtumaan tulevaisuuden ruokakasvatuksesta. 30 000€

ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖ

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi. Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden haku tapahtuu syksyllä. Tutkimusapurahat jaetaan alkuvuodesta.

Kulttuuriapuraha henkilöille ja yhteisöille: Kulttuurihankkeet ovat pienimuotoisia säätiön tarkoitus edistäviä hankkeita, jotka on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kulttuuriapurahoissa katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa. Kulttuurihankkeena ei pidetä oman tuotannon julkaisemista tai painamista. Hakijoina voivat olla yksittäiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt. Apurahan suuruus kulttuurihankkeissa on enintään 4000 euroa.

Kehittämisapuraha: Kehittämisapuraha on yleishyödyllisille toimijoille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille myönnettävä apuraha, jonka tarkoitus on mahdollistaa uuden toimintamallin kehittäminen tai kokeilu sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Hankkeet voivat olla esim. sellaisia, joissa pilotoidaan lapsia, nuoria ja perheitä tukevan toiminnan seurantaan tai tunnistamiseen tarkoitettuja välineitä ja keinoja. Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tavoitteellisuuteen, skaalautuvuuteen ja yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, sisältäen erityisesti tutkimuksen.Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa.

Seuraava kehittämis- ja kulttuuriapurahahaku: syksyllä 2024

Esimerkkejä yhdistyksille vuonna 2023 myönnetyistä kulttuuri- ja kehittämisapurahoista:

    • Uudenmaan CP-yhdistys – Nylands CP-förening ry: Perheiden hyvinvointia kulttuurista – kehitetään vammaisten lasten perheiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua yhteisölliseen toimintaan. 7000 €
    • Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset ry: Eläinavusteisen- ja luontotoiminnan kehittäminen perheille, joissa on mielenterveydenhaasteita ja neurokehityksellisiä häiriöitä. 8000 €.
     Suomen Muslimifoorumi ry: NIYA-yhdessä paremmin hanke. 8000 €.
    • OCD Suomi ry: Toivoa ja voimaa vertaistuesta -Vertaistukiryhmä OCD-nuorille ja heidän vanhemmilleen, digitaalista ja lähitoimintaa. 8000 €.
    • Sanaratas ry: Sanasoppa – Sanataiteellisia ja suunmyötäisiä sukelluksia suomen kieleen ja eri maiden ruokakulttuureihin. 8000 €
    • Loisto setlementti ry/ Tyttöjen Talo: Tyttöjen ja nuorten naisten empatiataitojen vahvistaminen soveltavan improvisaation keinoin. 8000 €
    • Turun Valkonauha ry: Craftivism eli käsityöaktivismi-työpajatoimintaa paperittomille tai sen uhassa eläville naisille ja lapsille, sekä turvapaikanhakijanaisille- ja lapsille. 8000 €

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
Yleishyödyllinen kulttuurisäätiö jakaa tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen apurahoja.

Hakuaika: 9.5.-31.5. 2024

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista 2023

   • Pelastakaa Lapset ry:  lasten verkkoturvallisuutta parantavan järjestelmän rakentamiseen välittämään nopeammin tietoa lapsiin kohdistuvista verkkouhkista.20000€
   • Haapavesi Folk ry: Haapavesi Folk Music Festival 2024 -tapahtuman järjestämiseen, 20 000 €
   • Suomen Harrastajateatteriliitto: ERITYINEN-teatteriverkoston perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen,  16 000 €
   • Think Africa ry: Think Africa -viikon järjestämiseen lisäämään tietoisuutta afrikkalaisesta yhteisöstä Suomessa,  5000 €
   • Rovaniemen taidemuseon ystävät ry:  Elämän iloa kaamoksen keskelle -hankkeen kustannuksiin,  12 000 €
   • Käpy Lapsikuolemaperheet ry:  Sisaruksen menettäneiden lasten Tunteet verkkoon -etäryhmän kustannuksiin,  2500 €

JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖ

Jane ja Aatos Erkon säätiön ensisijainen päämäärä on edistää korkeatasoista tutkimusta etenkin lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla sekä korkeatasoista taidetta ja kulttuuria. Säätiö tukee harkitusti myös muita hankkeita, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan hyväksi. Toimintaa voidaan harjoittaa myös Suomen ulkopuolella, mutta sillä on oltava selkeä ja vahva yhteys Suomeen.

Hakuaika: Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole.


KALEVALA KORUN KULTTUURISÄÄTIÖ

Kalevala Koru jakaa yhteistyössä omistajajärjestönsä Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen oman kulttuurisäätiönsä kautta. Apuraha voidaan myöntää yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin.


KANSAN SIVISTYSRAHASTO

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä.  Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa hankkeita. Maakuntarahastojen tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa.

Hakuaika: vuosittain elokuussa.

Vuodelle 2023 haettavien apurahojen teemana on osallisuus turvalliseen tulevaisuuteen. Tuemme turvallista tulevaisuutta edistäviä hankkeita, joissa on huomioitu osallisuus. Teeman tarkoituksena on kannustaa kestävän rauhan rakentamiseen. Toivomme hankkeita, jotka liittyvät vuosittain päätettävään teemaan. Kaikki hakemukset ovat kuitenkin tervetulleita ja huomioidaan päätöksenteossa.

Esimerkkejä  yhdistyksille vuodelle 2023 jaetuista apurahoista:

   • Alsalam ry: Monikulttuuriset ruokatapahtumat Heinävedellä. Antti Jussi Kososen rahasto  (Pohjois-Karjalan maakuntarahasto), 500 €
   • Joensuun Kataja ry: Muodostelmaluistelujaosto: Ensimmäinen kansainvälinen kisamatka ja siihen valmistautuminen .Antti Jussi Kososen rahasto (Pohjois-Karjalan maakuntarahasto), 1000 €
   • Joensuun Seudun invalidit ry: Fyysisesti liikuntarajoitteisten osallistumisenturvaaminen, vaikuttaminen ja edunvalvonta. Antti Jussi Kososen rahasto (Pohjois-Karjalan maakuntarahasto), 1000 €
   • Karelia Folk ry Pajot:  Karjalaiset Musiikkipäivät -festivaalin järjestäminen Kontiolahdella. Antti Jussi Kososen rahasto (Pohjois-Karjalan maakuntarahasto), 1000 €
   • Monitaiteinen kulttuuriyhdistys Vääräpyörä ry:  Kivi laulaa – Taidetta syrjäseuduille. Antti Jussi Kososen rahasto (Pohjois-Karjalan maakuntarahasto) , 1000 €
   • Reijolan Vapaaehtoinen palokunta ry /Nuoriso-osasto:  Osallistuvat perheet arkiturvallisuuden edistäjinä. Antti Jussi Kososen rahasto (Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
   • Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry: Vammaisten lasten ja nuorten monipuoliseenharrastustoimintaan. Hanna-Liisa ja Erkki Liikasen rahasto, 1000 €
   • Pihlavan Tapuliteatteri ry: Teatterileirin järjestäminen lapsille ja nuorille. Toivo Lepistön rahasto, 1000 €
   • Gaija Circus Ry:  Monikulttuurinen perhesirkus Pirkanmaan. Työväen Kukkasrahasto 1000 €
   • Lapuan Ponnistus-90 ry: Lapuan Ponnistuksen 110-vuotishistoriikki. Yleisrahasto 500 €

KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ
Yleishyödyllinen apurahasäätiö, joka toiminta-alueellaan tukee tieteiden, taiteiden ja muun kulttuuritoiminnan harjoittamista sekä pohjoiskarjalaisten nuorten opiskelua.Tiedeapurahat sekä kulttuuritoiminnan apurahat ovat haettavissa vuosittain marraskuun aikana. Opiskeluapurahat ovat haettavissa vuosittain toukokuussa.

Tiedeapurahat: Tiedeapurahaa voi yksittäisen henkilön lisäksi hakea tutkimusryhmälle, jolloin hakijana on (organisaatio) yliopisto tai tutkimuslaitos.
Apurahat taiteelliseen toimintaan: Apurahoja myönnetään eri alojen ammatillisesti toimiville taiteilijoille yhden vuoden tai puolen vuoden työskentelyapurahoina.
Apurahat kulttuuriharrastustoimintaan: Apurahat kulttuuriharrastustoimintaa varten myönnetään pohjois- ja eteläkarjalaisille alan järjestöille, yhdistyksille sekä työryhmille karjalaista kulttuuritoimintaa edistäviin ja yhteisöllisesti vaikuttaviin hankkeisiin.
Opiskeluapurahat: opiskeluapurahoja ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tutkintoa suorittaville pohjoiskarjalaisille– pohjoiskarjalaista syntyperää oleville – nuorille opiskelijoille. Myöntöpäätöksissä painotetaan opintojensa loppuvaiheessa olevia hakijoita. Opiskeluapurahoja ei myönnetä peruskoulu- tai lukio-opintoihin, aikuisopiskeluun eikä jatko-opiskeluun.

Hakuaika: Apurahat ovat haettavina kerran vuodessa marraskuun aikana.

Esimerkkejä myönnetyistä apurahoista yhdistyksille vuonna 2023:

   • Heinäveden Muinaisseura ry: Muinaisen pyhän äärellä -kulttuurihankkeeseen. 4 000 €
   • Kulttuuriyhdistys Louhi ry:  Louhitalon kulttuuritoimintaan. 4 000 €
   • Kulttuuriyhdistys Vääräpyörä ry: Kauhujen talon tuotantoon ja lasten monitaiteiseentyöpajatoimintaan. 3 000 €
   • Joensuun Kalevalaiset Naiset ry: Huomisen jyviä ja osaamista karjalaisesta kulttuuristahankkeeseen.3 000 €
   • Monola-seura ry:  Monola-juhlaviikon järjestämiseen. 4 000 €
   • Möhkönvirta ry:  Möhkönvirta nykytaidenäyttelyn järjestämiseen. 2 000 €

KONEEN SÄÄTIÖ

Koneen Säätiö tukee akateemista humanistista, yhteiskuntatieteellistä, taiteellista ja ympäristöntutkimusta, ammatillista taiteellista työskentelyä sekä lisäksi monialaista tiedettä ja taidetta yhdistävää tai niihin pohjautuvaa työtä.

Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestetään teemahakuja. Apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö.

Koneen Säätiön rahoitusta voi hakea: 

   • akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn humanistisen, taiteellisen, yhteiskuntatieteellisen tai ympäristöntutkimuksen aloilla
   • ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn kaikilla taiteen aloilla
   • monialaiseen työskentelyyn edellämainituilla tieteen ja taiteen aloilla
   • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn muuhun edistämiseen tai saattamiseen erilaisille yleisöille
   • poikkeustapauksessa muuhun kulttuurityöhön.

Apurahapäätöksiä ohjaavat säätiön strategiassa määritellyt painopisteet.

Haku-aika: 1.–15.9.2024


MAJAOJASÄÄTIÖ

Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa.


MINELA- SÄÄTIÖ

Minela Säätiön avustuksia jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi avustaa myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisiä nuoria. Myöntämämme apurahat yksittäisille henkilöille tai perheille ovat korkeintaan 300 – 900 euroa. Yhteisöille myönnettävät avustukset ovat korkeintaan 5000 euroa.

Kevään avustushaku järjestetään 1.3-31.3. Painotamme kevään avustushaussa myönnettävissä avustuksissa lasten ja nuorten liikunnallisiin harrastuksiin tehtyjä tukihakemuksia. Avustuspäätökset tehdään ennen juhannusta.

Syksyn avustushaku järjestetään 1.9-30.9. Painotamme syksyn avustushaussa myönnettävissä avustuksissa lasten ja nuorten kulttuurin harrastamista ja osallisuutta edistäviä tukihakemuksia. Avustuspäätökset tehdään ennen joulua.

Tukimuodot jaetaan kolmeen eri luokkaan

1. Apurahat
2. Stipendit
3. Avustukset


OLVI-SÄÄTIÖ
OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin.

   • lasten hyväksi tapahtuva toiminta
   • vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
   • lahjakkaiden nuorten opinnot
   • nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
   • kotiseututyö
   • luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen

Apurahaa voi hakea:

   • henkilö yksin/ yksityishenkilö (esim. haetun toiminnan toteuttaja, koordinoija)
   • useammasta henkilöstä koostuva työryhmä
   • yhteisö (esim. yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta)

Hakuaika: OLVI-säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuodessa:
– keväthaku 1.1.-31.3.
– syyshaku 1.7.-30.9.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä avustuksista v. 2022:

   • Vanhustyön keskusliitto: Varaudu vanhuuteen-hanke. 80 000 €
   • Gutsy Go ry: Tehdään rauha näkyväksi – suomalaiset nuoret yhteiskunnallisina vaikuttajina. 50 000 €
   • Nilsiän elävän musiikin yhdistys ry: Juhlaleirin järjestäminen. 20 000 €
   • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry: Käsi Kädessä -tunnetaitovalmennusta lapsillenuorille ja lapsiperheille -toiminta. 21 583 €
   • Pielaveden 4H-yhdistys ry:  KesäKaara 2023 – Liikkuva nuorisotyö. 6 000 €

RAGNAR EKBERGIN SÄÄTIÖ

Ragnar Ekbergin Säätiöltä voivat hakea avustusta lapset (0-10 vuotta) ja nuoret (11-18 vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti heidän edunvalvojansa, sekä seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). Avustuksia voivat myös hakea muut säätiöt ja yhdistykset, jotka sitoutuvat käyttämään avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.

Avustuksia voi hakea kahdella tavalla:

   1. Ns. vuosittainen säännönmukainen haku järjestetään syksyisin erikseen ilmoitettavina aikoina loka-marraskuussa.
   2. Akuuteissa ennalta-arvaamattomissa lapsiin, nuoriin tai vanhuksiin kohdistuvissa hätätilanteissa voi avustusanomuksen tehdä myös muuna aikana. Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että ongelma on tilapäinen ja johtunut nimenomaan jostakin yllättävästä tilanteesta, kuten vaikeasta elämänmuutoksesta, onnettomuudesta tai sairastumisesta. Myös näiden anomusten käsittelyaika on säännönmukaisesti 1-2 kuukautta.

STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN-SÄÄTIÖ 

Säätiön tarkoituksena on edistää humanitäärisiä ja yleishyödyllisiä pyrkimyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa avustuksia; vuonna 2023 säätiö jakoi avustusta yhteismäärältään 319.500 euroa. Lisäksi säätiö jakoi avustusta Ukrainalle Unicefin kautta, yhteensä 15.000 euron edestä.

Säätiö pyrkii tukemaan sosiaalityötä heikommassa asemassa olevien ryhmien hyväksi erityisesti Suomessa ja sen lähialueilla. Säätiö ei tue yksityishenkilöitä. Tieteellistä tutkimusta ei myöskään tueta.

Säätiö on päättänyt apurahojen myöntämisessä kiinnittää erityistä huomiota lapsiin ja nuoriin, vuosina 2023-2028 erityisesti edistääkseen nuorten hyvinvointia.

 

Hakuaika: Vuoden 2024 päättyy 31.1.2024

Esimerkkejä säätiön yhdistyksille ja järjestöille myöntämistä avustuksista vuonna 2023:

   • Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys ry. Vertaistuen ja aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden ohjaustoiminnan kehittäminen 2 000 €
   • Sanaratas ry: Kesäisen Salainen puutarha -teemaisen sanataideleirinjärjestämiseen suomenkielisille ja monikielisille 3-16-vuotiaille
    lapsille Joensuun keskustassa 2 000 €
   • Etelä- Kymenlaakson CP- yhdistys ry:  Yleisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Vertaistuellista toiminnan järjestämistä. 1 000 €
   • FinFami Österbotten r.f.: Verksamhet för ungdomar och unga vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 2 000 €
   • KRIS Satakunta ry:  Päihderiippuvuudesta toipuvien ja rikostaustaisten henkilöiden voimaantumisen, luontoyhteyden ja yhteisöllisyyden
    vahistaminen erämaaleirin avulla. 2 000 €
   • Heinolan NMKY ry: Kesäliiga – ilmainen harrastus lapsille koko kesäksi 1 500 €
   • Ilomantsin 4H-yhdistys ry:  Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten taidepaja-toiminnankäynnistäminen. 1 000 €
   • Pohjois-Karjalan munuais- ja maksayhdistys: Pohjois-Karjalan munuais- ja maksayhdistyksen toiminnan
    turvaaminen. Uusien aktiivijäsenien hankinta 500 €

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO /Keskusrahasto

Suomen Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin suomalaisille tai Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille. Tukea myönnetään myös muille hakijoille, joiden hakemuksella on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Hakuaikoja on vuosittain neljä: tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.

Tammikuun haku
Maakuntarahastojen yhtenäinen hakuaika on tammikuussa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet .Maakuntarahastot jakavat myös Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoja.
Lisätietoja

Maaliskuun haku
Maaliskuun haussa jaetaan liikkuvuusapurahoja, Taide²-apurahoja sekä Argumenta-apurahoja. Lisäksi jaossa ovat Kulttuurirahaston soitinkokoelman jousisoittimet.
Lisätietoja

Elokuun haku
Elokuussa on haettavana neljä erilaista apurahaa: liikkuvuus- ja residenssiapurahat taiteilijoille, Museovisio suomalaisille museoille sekä Mullankaivajat-apuraha, jonka tavoitteena on tutustuttaa koululaiset ja lukiolaiset arkeologiseen tutkimukseen.
Lisätietoja

Lokakuun haku
Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Haun yhteydessä ovat haettavissa myös Eminentia-, Taidetta hoitolaitoksiin- ja Keskusrahaston lisärahoitus vaihtuvalle tieteenalalle -apurahat.
Lisätietoja

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO/ Pohjois-Karjalan rahasto

Pohjois-Karjalan rahasto toteuttaa tarkoitustaan, Pohjois-Karjalan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 13 kunnan alueella. Pohjois-Karjalan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Apurahoja myönnetään pääsääntöisesti vain maakunnassa syntyneille tai asuville hakijoille, maakuntaan kohdistuvaan tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin.

Hakuaika: 16.1. – 10.2.2023


MUITA AVUSTUKSIA MYÖNTÄVIÄ TAHOJA

SOKEAIN YSTÄVÄT RY
Sokeain Ystävät ry myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille suomalaisille. Kaikki lahjat, avustukset ja apurahat myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %. Sokeain Ystävät ry myöntää rajoitetusti tukea myös Suomessa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.

Avustuksia on myönnetty:

– Odottamaton taloudellinen hätä
– Opinnot, Opinnoista valmistuminen
– kodinperustamislahjan avioliittoon vihityille näkövammaisille
– Laitehankinnat
– Lomat

Lisätietoa yhdistyksen kotisivuilla


TUKILINJAN APURAHAT

Tukilinjan apurahat on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite, joka vaikeuttaa arjessa toimimista. Liikunta- tai aistivamman ohella tällaisen rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Apurahat suunnataan vähävaraisille, Suomessa pysyvästi asuville, toimintarajoitteisille yksityishenkilöille. Niitä voidaan myöntää myös pienten yhteisöjen toimintaan. Lisäksi Tukilinja jakaa apurahoja ja palkintoja yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa.

Henkilökohtaiset apurahat

Yhteisö- ja yhteistyöapurahat

Hakuaika: Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden.


Vamlas jakaa kaksi kertaa vuodessa apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Vamlasin apurahalla tuetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä. Ensisijaisesti apuraha myönnetään yksittäisille henkilöille. Joissain tapauksissa apuraha voidaan myöntää ryhmän tai joukkueen jäsenille esimerkiksi kilpailuun tai opintomatkalle osallistumiseen.


MUUALLA VERKOSSA:

Fingon koontia rahoituslähteistä

SYL apurahatietokanta
Kootusti tietoa erityisesti Suomen eri rahastoista ja apurahamahdollisuuksista eri alueilla. Tietoa erityisesti eri alojen ja opintoasteiden opiskelijoille tarkoitetuista apurahamahdollisuuksista

Säätiöt ja rahastot Kansalaisfoorumin hankerahastohakemistossaMuokattu viimeksi: 27.03.2024